Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

Ενάρξεις Τμημάτων & Σεμιναρίων

Το ΚΕΜΕ αλλάζει!

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚΕΜΕ αλλάζει διεύθυνση! Από 1 Οκτωβρίου θα μας βρείτε στις καινούριες εγκαταστάσεις Συγγρού 30 (πάνω από την Εγνατίας).

Μας εμπιστεύτηκαν για την εκπαίδευση τους