Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

Ενάρξεις Τμημάτων & Σεμιναρίων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Το ΚΕΜΕ σας παρέχει έκπτωση με προσκόμιση φοιτητικού πάσο ή κάρτας ανεργίας. Η παρούσα έκπτωση δεν συνδυάζεται με άλλη προσφορά.

Μας εμπιστεύτηκαν για την εκπαίδευση τους