Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

Έναρξη Ταχύρυθμων Τμημάτων

Στο ΚΕΜΕ οι ενάρξεις τμημάτων πραγματοποιούνται κάθε μήνα , σε ωράρια καθημερινά ή Σαββατοκύριακου.

 

Οι εγγραφές των σπουδαστών μας γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

 

Επιπλέον πραγματοποιούνται και Θερινά τμήματα σπουδών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες Ιουνίου-Ιουλίου!