Θεσσαλονίκη - 2310266480 | [email protected]

Σπουδάζετε την πράξη!

Νέο Σεμινάριο Life Coaching Workshop

0

Life Coaching Workshop – Πρακτικά και Βιωματικά Σεμινάρια Coaching | 24 ώρες

ΠΕΡIΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καθορισμός του coaching
Δομή, πλαίσιο εφαρμογής και οφέλη
Ενέργειες που οδηγούν σε αυτό-οδηγούμενη μάθηση

 

ENOTHTA I

Personal Branding
Γνωριμία του εαυτού μέσα από 7 εργαλεία αυτογνωσίας
Το απόλυτο εργαλείο οργάνωσης και ανάλυσης SWOT
Ανάδειξη δυνατών σημείων και ικανοτήτων – Εντοπισμός και απομάκρυνση εμποδίων
Αναγνώριση ταλέντων με το εξειδικευμένο τεστ Values In Action (Character Strengths)
Σχεδιασμός ατομικού pitch (Παρουσίαση εαυτού σε 1 λεπτό)
Πλάνο προσωπικής στρατηγικής (Personal marketing plan)
Μέσα για τη διαχείριση προσωπικής ταυτότητας

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

Αναπτύσσοντας ικανότητες Επικοινωνίας
Τρόποι βελτίωσης επικοινωνίας και συμπεριφοράς με συνεργάτες, συναδέλφους και
πελάτες
Ικανότητες ενεργητικής ακρόασης και εμπόδια
Βήματα ανάπτυξης εμπιστοσύνης
Τακτικές και συμπεριφορές που κερδίζουν τη συμπάθεια
Ενέργειες που προκαλούν το ενδιαφέρον των άλλων
Πως να κάνεις και να δέχεσαι εποικοδομητική κριτική
Αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων
Τρόποι ανάπτυξης συναισθηματικής νοημοσύνης
Καλλιέργεια ενσυνειδητότητας (mindfulness)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ IΙΙ

Υλοποίηση στόχων – επίλυση προβλημάτων
Δημιουργία δομών – Ανάλυση κατάστασης
Μεθοδολογία στοχοθεσίας και υλοποίησης στόχων
SMART μοντέλο – Χαρακτηριστικά καλής στοχοθέτησης
GROW & OSCAR model – μοντέλα λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων
Η μέθοδος της Οπτικοποίησης
Η τεχνική του Brainstorming
Εφαρμογή καταξιωτικής διερεύνησης
Προσωπικό σχέδιο εξέλιξης και δράσης
Τεχνικές ανάληψης προσωπικής ευθύνης – Προσωπική αναγνώριση

 

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει. Η πιστοποίηση είναι σύμφωνη με την άδεια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).

 


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Το coaching είναι μια σύγχρονη μέθοδος εξέλιξης, μια δημιουργική διαδικασία προπόνησης του μυαλού, η οποία εμπνέει, παρακινεί και υποστηρίζει αποτελεσματικά τους ανθρώπους με σκοπό να πετυχαίνουν τους στόχους τους, να μεγιστοποιούν την απόδοση τους και να εξελίσσουν προσωπικές και επαγγελματικές δυνατότητες.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε καθημερινά από τις 10πμ-9μμ είτε να  αποστείλετε email στο [email protected]

Share.