Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

Πιστοποιήσεις

  1. Το ΚΕΜΕ είναι πιστοποιημένο εκπαιδευτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας με Κωδικό Αδείας 2101023.

  2. Μετά το πέρας του προγράμματος σπουδών παρέχεται Βεβαίωση, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις σας , διαβατήριο για την επαγγελματική σας σταδιοδρομία.

  3. To KEME συνεργάζεται και υλοποιεί προγράμματα μηχανογραφημένης λογιστικής των παρακάτω εταιρειών Λογιστικού Λογισμικού:
  • UNISOFT
  • EPSILONNET
  • SOFTONE