Σεμινάρια Γραμματειακής Υποστήριξης

σεμιναρια-γραμματεων
Διάρκεια: 80 ώρες/ 2,5 μήνες

Μετά το τέλος του σεμιναρίου γραμματέων οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:
Α. Να εργαστούν ως υπάλληλοι γραφείου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οργανισμούς, ελεύθερους επαγγελματίες κλπ.
Β. Να εργαστούν ως υπάλληλοι λογιστηρίων, εκτελώντας διάφορες επιμέρους εργασίες, π.χ. τιμολόγηση.
Γ. Να διαχειρίζονται το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) και την ιστοσελίδα οποιασδήποτε επιχείρησης.