Σεμινάρια Γραμματειακής Υποστήριξης

Διάρκεια: 60 ώρες (50λεπτες) / 2 έως 2.5 μήνες

To πρόγραμμα σεμιναρίου διεξάγεται με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης, μέσω online πλατφόρμας, κατά την οποία ο εισηγητής διδάσκει live, έτσι ώστε να διατηρούμαι την ποιότητα της διδασκαλίας εξίσου υψηλή και αντίστοιχη με αυτή των δια ζώσης σεμιναρίων μας.

Η εκπαίδευση γίνεται βήμα προς βήμα, στηρίζεται σε πρακτικές εφαρμογές και  καλύπτει όλες τις σύγχρονες και πρακτικές γνώσεις που απαιτεί η αγορά εργασίας και οι επίχειρησεις, προκειμένου ο εκπαιδευόμενος να προετοιμαστεί κατάλληλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για δουλειά.  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη μάθηση στην Οργάνωση Γραφείου, Σύνταξη Βιογραφικού & Προετοιμασία για Συνέντευξη, Διαχείριση sitε & e-Shop, Social Media Marketing/Facebook-Instagram , Εμπορική Διαχείριση & Έσοδα – Έξοδα, Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση.

Το εν λόγω σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να εργαστούν σε μια οποιαδήποτε σύγχρονη επιχείρηση οποιουδήποτε αντικειμένου ή κλάδου, ως υπάλληλοι γραφείου ή στελέχη γραμματειακής υποστήριξης και καλύπτει όλο το φάσμα των σύγχρονων πρακτικών γνώσεων που αναζητά κάθε επιχείρηση από έναν υπάλληλο.

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση.

σεμιναρια-γραμματεων
Διάρκεια: 60 ώρες / 2 μήνες - Το σεμινάριο πραγματοποιείται είτε δια ζώσης, είτε e-Learning

Το πρακτικό σεμινάριο γραμματέων καλύπτει την έλλειψη εξειδικευμένων υπαλλήλων γραφείου για επιχειρήσεις και γραφεία ελεύθερων επαγγελματιών, μέσω της εκπαίδευσης σε επιμέρους θέματα που αφορούν στην ορθή οργάνωση και λειτουργία κάθε σύγχρονου γραφείου. Με στόχο την άρτια πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευομένων, χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα ERP προγράμματα μηχανογράφησης που αφορούν στην εμπορική διαχείριση και  στην τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων, καθώς και  εκμάθηση σύγχρονων web εργαλείων που βοηθούν στη διαχείριση μιας Ιστοσελίδας και ενός e-Shop αλλά και στην προώθηση αυτών μέσω Social Media. Επιπρόσθετα το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση σε μεθόδους οργάνωσης ενός γραφείου, αρχειοθέτησης, τήρηση πρωτοκόλλου, σύνταξης βιογραφικού & προετοιμασία για συνέντευξη καθώς και ηλεκτρονική συνταγογράφηση η οποία αποτελεί χρήσιμη γνώση για εκπαιδευόμενους που επιθυμούν την εύρεση εργασίας  σε θέση γραμματέα ιατρού.

Μετά το τέλος του προγράμματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να εργαστούν ως υπάλληλοι γραφείου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οργανισμούς, ελεύθερους επαγγελματίες κλπ. , να εργαστούν ως υπάλληλοι λογιστηρίων, εκτελώντας διάφορες επιμέρους εργασίες, π.χ. τιμολόγηση. ακόμα και να διαχειρίζονται το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) , την ιστοσελίδα και τα Social Media μιας οποιασδήποτε επιχείρησης .