Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

Σεμινάρια Γραμματέων Διοίκησης – Γραμματειακή Υποστήριξη | ERP Προγράμματα-Εμπορική Διαχείριση, Οργάνωση Γραφείου, Διαχείριση Ιστοσελίδας & e-Shop, Social Media

ΠΕΡIΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

To παρακάτω πρόγραμμα σεμιναρίου διεξάγεται είτε δια ζώσης, είτε με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης, με live διδασκαλία από εισηγητές – επαγγελματίες της αγοράς, μέσω on-line πλατφόρμας.

Δείτε αναλυτικά το περιεχόμενο του Webinar στο παρακάτω link: https://www.keme.com.gr/σεμινάρια-γραμματέων/webinar-γραμματειακή-υποστήριξη/

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση. 

Οι ενότητες του προγράμματος είναι αυτοτελής και μπορούν να διδαχθούν και με διαφορετική σειρά από την αναγραφόμενη.

 

 

ENOTHTA I

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : 10 ώρες

 

 • Είδη Γραμματέως
 • Αρχειοθέτηση
 • Οργανόγραμμα Εργασιών
 • Τήρηση πρωτοκόλλου
 • Σύνταξη επιστολών
 • Δελτίο Τύπου
 • Τρόποι αντιμετώπισης δυσαρεστημένων πελατών
 • Σύνταξη βιογραφικού

 

ENOTHTA IΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ | ERP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : 22 ώρες

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει εκμάθηση ATLANTIS ERP ή SOFT1 – 16 ώρες

 • Παραγγελιοληψία
 • Καταχώρηση Τιμολογίων -Πιστωτικά-Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών
 • Μετασχηματισμός Δελτίων Αποστολής σε Τιμολόγια
 • Μετασχηματισμός Τιμολογίων σε Πιστωτικά
 • Άνοιγμα και Διαχείριση Πελατών-Προμηθευτών |Καταχώρηση αποδείξεων είσπραξης μετρητών/ αξιογράφων, πληρωμής μετρητών/ αξιογράφων
 • Άνοιγμα και Διαχείριση ειδών αποθήκης
 • Εκτυπώσεις Οικονομικές Πελατών
 • Εκτυπώσεις Οικονομικές Προμηθευτών

ΒΙΒΛΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) – 6 ώρες

 • Καταχώρηση Παραστατικών Πωλήσεων – Αγορών
 • Καταχώρηση Εξόδων
 • Υπολογισμός ΦΠΑ Περιοδικής Δήλωσης
 • Εκτύπωση Ισοζυγίου

 

**Μετά την ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων του προγράμματος , υπάρχει δυνατότητα εκπαίδευσης στην ενότητα εμπορικής διαχείρισης στο πρόγραμμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕRP ,  κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο του σεμιναρίου, με προσθήκη επιπλέον ωρών διδασκαλίας και επιπλέον κόστους συμμετοχής κατά άτομο**.

 

 

ENOTHTA IΙΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ WEBSITE & e-SHOP | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : 15 ώρες

 

 • Διαχείριση Ιστοσελίδας μέσω του CMS WordPress (6ώρες) | Βασικές Λειτουργίες (Προσθήκη Άρθρων , Δημιουργία Δημοσιεύσεων, Προσθήκη Φωτογραφιών, Εγκατάσταση Πρόσθετων , Δημιουργία Σελίδων & Μενού, Επεξεργασία Προφίλ)
 • Διαχείριση e-Shop (6 ώρες) | Διαχείριση Προϊόντων και Παραγγελιών
 • Εισαγωγή στο Photoshop (3 ώρες) – Επεξεργασία Εικόνων /Φωτογραφιών | Εισαγωγή , Οργάνωση & Διαχείριση Φωτογραφιών, Περιβάλλον και Εργαλεία του Photoshop, Αλλαγή Μεγέθους, Τροποποίηση Φωτεινότητας & Contrast, Δημιουργία Φωτοσκιάσεων με διάφορα Φίλτρα

 

ENOTHTA ΙV

SOCIAL MEDIA – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ FACEBOOK | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : 9 ώρες

 

 • Facebook (Social signals, Πως χρησιμοποιείται το Facebook, Διαφήμιση στο Facebook, Δημιουργία Καμπάνιας, Δημιουργία Εταιρικής Σελίδας)
 • Pinterest (Παρουσίαση προϊόντων σε e shop)
 • Τwitter
 • Linkedin (Προβολή προσωπικού προφίλ σε ενδεχόμενους εργοδότες- Έρευνα υπηρεσιών και Επιχειρήσεων, Δικτύωση και αλληλεπίδραση με άλλα μέλη)
 • Youtube (Δημιουργία καναλιού)
 • Instagram (Πως χρησιμοποιείται , Διαφήμιση στο Instagram)

 

ENOTHTA V

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ (www.e-prescription.gr) | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : 4 ώρες

 

 • Γενικά – Δομή & Λειτουργία της Εφαρμογής
 • Δημιουργία & Παραμετροποίηση Ηλεκτρονικών Συνταγών
 • Δημιουργία & Παραμετροποίηση Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων
 • Δημιουργία & Παραμετροποίηση Παραπεμπτικών Εξετάσεων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΚΟΠΟΣ

Το πρακτικό σεμινάριο γραμματέων καλύπτει την έλλειψη εξειδικευμένων υπαλλήλων γραφείου για επιχειρήσεις και γραφεία ελεύθερων επαγγελματιών, μέσω της εκπαίδευσης σε επιμέρους θέματα που αφορούν στην ορθή οργάνωση και λειτουργία κάθε σύγχρονου γραφείου. Με στόχο την άρτια πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευομένων, χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα ERP προγράμματα μηχανογράφησης που αφορούν στην εμπορική διαχείριση και  στην τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων, καθώς και  εκμάθηση σύγχρονων web εργαλείων που βοηθούν στη διαχείριση μιας Ιστοσελίδας και ενός e-Shop αλλά και στην προώθηση αυτών μέσω Social Media. Επιπρόσθετα το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση σε μεθόδους οργάνωσης ενός γραφείου, αρχειοθέτησης, τήρηση πρωτοκόλλου, σύνταξης βιογραφικού & προετοιμασία για συνέντευξη καθώς και ηλεκτρονική συνταγογράφηση η οποία αποτελεί χρήσιμη γνώση για εκπαιδευόμενους που επιθυμούν την εύρεση εργασίας  σε θέση γραμματέα ιατρού.

 

Μετά το τέλος του προγράμματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να εργαστούν ως υπάλληλοι γραφείου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οργανισμούς, ελεύθερους επαγγελματίες κλπ. , να εργαστούν ως υπάλληλοι λογιστηρίων, εκτελώντας διάφορες επιμέρους εργασίες, π.χ. τιμολόγηση. ακόμα και να διαχειρίζονται το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) , την ιστοσελίδα και τα Social Media μιας οποιασδήποτε επιχείρησης .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Το σεμινάριο γραμματέων έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και είναι εναρμονισμένο με Διεθνή Επαγγελματικά Περιγράμματα κατά ISCO 88.

• Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια του ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία αφορούν στους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

• Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών:
1. Απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ.
2. Εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση.
3. Άνεργοι που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

• Τα τμήματα είναι ολιγομελή και σε κάθε θέση εργασίας αντιστοιχεί ένας Η/Υ.

• Μετά την αποφοίτηση, παρέχεται στήριξη των σπουδαστών όσον αφορά θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

• Όσον αφορά την παρακολούθηση του σεμιναρίου με eLearning:
 H εκπαίδευση πραγματοποιείται με τηλεμαθήματα, μέσω online πλατφόρμας, κατά την οποία ο εισηγητής διδάσκει live, έτσι ώστε να διατηρούμε την ποιότητα της διδασκαλίας εξίσου υψηλή και αντίστοιχη με αυτή των δια ζώσης σεμιναρίων.
 Υπάρχει προσωπική επαφή με τους εισηγητές και με τον υπεύθυνο του τομέα, έτσι ώστε να επιλύονται όλα τα πιθανά ζητήματα ή οι όποιες απορίες προκύψουν.
 Οι εισηγητές είναι επαγγελματίες, ενεργοί στην αγορά εργασίας.
 Τα ωράρια είναι Πρωινά &Απογευματινά / Δυνατότητα εκπαίδευσης και τα Σάββατα
 Χορηγείται πλήρες πακέτο σημειώσεων / Λυμένα παραδείγματα &Ασκήσεις
 Με το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Σπουδών σύμφωνα με την επίσημη άδεια του ΕΟΠΠΕΠ.
Διάρκεια: 60 ώρες / 2 μήνες - Το σεμινάριο πραγματοποιείται είτε δια ζώσης, είτε e-Learning
Ωράρια:
Πρωινά - Απογευματινά | Καθημερινές 2 έως 3 φορές / εβδομάδα
| Κάθε ώρα εκπαίδευσης αποτελείται από 50 λεπτά
Κόστος Προγράμματος: Ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο σεμιναρίου | Το ποσό καταβάλλεται σε δόσεις. 1η Δόση προκαταβάλλεται με την εγγραφή. Εξόφληση πραγματοποιείται έως και την ολοκλήρωση των 2/3 των ωρών του προγράμματος.
Έκπτωση: Έκπτωση 10% για Φοιτητές & Ανέργους

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει. Η πιστοποίηση είναι σύμφωνη με την άδεια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).

Δηλώστε συμμετοχή

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας