Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

LIVE WEBINAR Γραμματέας Διοίκησης & Υπάλληλος Γραφείου | ERP Προγράμματα-Εμπορική Διαχείριση, Οργάνωση Γραφείου, Διαχείριση Ιστοσελίδας & e-Shop, Social Media

ΠΕΡIΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

To παρακάτω πρόγραμμα σεμιναρίου διεξάγεται είτε δια ζώσης, είτε με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης, με live διδασκαλία από εισηγητές – επαγγελματίες της αγοράς, μέσω on-line πλατφόρμας.

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση. 

Οι ενότητες του προγράμματος είναι αυτοτελής και μπορούν να διδαχθούν και με διαφορετική σειρά από την αναγραφόμενη.

 

ENOTHTA I

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – 10 ώρες / 4 μαθήματα

 • Είδη Γραμματέως
 • Αρχειοθέτηση
 • Οργανόγραμμα Εργασιών
 • Τήρηση πρωτοκόλλου
 • Σύνταξη επιστολών
 • Δελτίο Τύπου
 • Τρόποι αντιμετώπισης δυσαρεστημένων πελατών
 • Σύνταξη βιογραφικού| Προετοιμασία για συνέντευξη

 

ENOTHTA IΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ WEBSITE & e-SHOP / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ PHOTOSHOP- 15 ώρες/ 5 μαθήματα

 • Διαχείριση Ιστοσελίδας μέσω του CMS WordPress | Βασικές Λειτουργίες (Προσθήκη Άρθρων , Δημιουργία Δημοσιεύσεων, Προσθήκη Φωτογραφιών, Εγκατάσταση Πρόσθετων , Δημιουργία Σελίδων & Μενού, Επεξεργασία Προφίλ)
 • Διαχείριση e-Shop | Διαχείριση Προϊόντων και Παραγγελιών
 • Εισαγωγή στο Photoshop – Επεξεργασία Εικόνων /Φωτογραφιών | Εισαγωγή , Οργάνωση & Διαχείριση Φωτογραφιών, Περιβάλλον και Εργαλεία του Photoshop, Αλλαγή Μεγέθους, Τροποποίηση Φωτεινότητας & Contrast, Δημιουργία Φωτοσκιάσεων με διάφορα Φίλτρα

ENOTHTA ΙII

SOCIAL MEDIA – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ FACEBOOK/INSTAGRAM – 9 ώρες / 3 μαθήματα

 • Facebook (Social signals, Πως χρησιμοποιείται το Facebook, Διαφήμιση στο Facebook, Δημιουργία Καμπάνιας, Δημιουργία Εταιρικής Σελίδας)
 • Pinterest (Παρουσίαση προϊόντων σε e shop)
 • Τwitter
 • Linkedin (Προβολή προσωπικού προφίλ σε ενδεχόμενους εργοδότες- Έρευνα υπηρεσιών και Επιχειρήσεων, Δικτύωση και αλληλεπίδραση με άλλα μέλη)
 • Youtube (Δημιουργία καναλιού)
 • Instagram

 

ENOTHTA IV

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ATLANTIS ERP 16 ώρες/ 5 μαθήματα

 • Παραγγελιοληψία
 • Καταχώρηση Τιμολογίων -Πιστωτικά-Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών
 • Μετασχηματισμός Δελτίων Αποστολής σε Τιμολόγια
 • Μετασχηματισμός Τιμολογίων σε Πιστωτικά
 • Άνοιγμα και Διαχείριση Πελατών-Προμηθευτών |Καταχώρηση αποδείξεων είσπραξης μετρητών/ αξιογράφων, πληρωμής μετρητών/ αξιογράφων
 • Άνοιγμα και Διαχείριση ειδών αποθήκης
 • Εκτυπώσεις Οικονομικές Πελατών
 • Εκτυπώσεις Οικονομικές Προμηθευτών

 

ΒΙΒΛΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ATLANTIS ERP 6 ώρες/ 3 μαθήματα

 • Καταχώρηση Παραστατικών Πωλήσεων – Αγορών
 • Καταχώρηση Εξόδων
 • Υπολογισμός ΦΠΑ Περιοδικής Δήλωσης
 • Εκτύπωση Ισοζυγίου

 

** Μετά την ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων του προγράμματος , υπάρχει δυνατότητα εκπαίδευσης στην ενότητα εμπορικής διαχείρισης στα ERP προγραμμάτα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕRP ή/και SOFTONE,  κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο του σεμιναρίου, με προσθήκη επιπλέον ωρών διδασκαλίας και επιπλέον κόστους συμμετοχής κατά άτομο**

 

 

ENOTHTA V

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ (www.e-prescription.gr) – 4 ώρες/ 2 μαθήματα

 • Γενικά – Δομή & Λειτουργία της Εφαρμογής
 • Δημιουργία & Παραμετροποίηση Ηλεκτρονικών Συνταγών
 • Δημιουργία & Παραμετροποίηση Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων
 • Δημιουργία & Παραμετροποίηση Παραπεμπτικών Εξετάσεων

 

Προγραμματισμός ωρών ανά ενότητα:

 • Οργάνωση Γραφείου (Αρχειοθέτηση, Πρωτόκολλο, Σύνταξη Επιστολών κτλ.), Σύνταξη Βιογραφικού & Προετοιμασία για Συνέντευξη – 10 ώρες /4 μαθήματα
 • Διαχείριση site – 6 ώρες/ 2 μαθήματα
 • Διαχείριση e-Shop & Εισαγωγή στο Photoshop – 9 ώρες/ 3 μαθήματα
 • Social Media Marketing/Facebook-Instagram – 9 ώρες/ 3 μαθήματα
 • Εμπορική Διαχείριση & Έσοδα – Έξοδα: Πρακτική εφαρμογή στο Atlantis erp – 22 ώρες/ 8 μαθήματα
 • Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση – 4 ώρες/ 2 μαθήματα

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ LIVE STREAMING

To πρόγραμμα σεμιναρίου διεξάγεται με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης, μέσω online πλατφόρμας, κατά την οποία ο εισηγητής διδάσκει live, έτσι ώστε να διατηρούμε την ποιότητα της διδασκαλίας εξίσου υψηλή και αντίστοιχη με αυτή των δια ζώσης σεμιναρίων μας.

 

 • Live εισήγηση μέσω εύχρηστης online πλατφόρμας (τηλεμαθήματα) με χρήση laptop, desktop είτε smartphone.
 • Εκπαιδεύουν εισηγητές έμπειροι επαγγελματίες του κλάδου, ενεργοί στην αγορά εργασίας.
 • Εκπαίδευση με πρακτικά παραδείγματα & εφαρμογές.
 • Πλήρες Πακέτο Σημειώσεων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΚΟΠΟΣ

Η Γραμματειακή Υποστήριξη κάθε σύγχρονης επιχείρησης περιλαμβάνει μια πληθώρα αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων. Το πρόγραμμα του εν λόγω σεμιναρίου καλύπτει πλήρως όλες τις γνώσεις που απαιτεί μια τέτοια θέση εργασίας, καθότι περιλαμβάνει ολοκληρωμένη μάθηση αντικειμένων που αφορούν στην Οργάνωση Γραφείου, στη Σύνταξη Βιογραφικού & Προετοιμασίας για Συνέντευξη, στη Διαχείριση site & e-Shop, στα Social Media/Facebook-Instagram , στην Εμπορική Διαχείριση & Έσοδα – Έξοδα καθώς και στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση.

 

Η εκπαίδευση γίνεται βήμα προς βήμα από επαγγελματίες, στηρίζεται σε πρακτικές εφαρμογές και  καλύπτει όλες τις σύγχρονες και πρακτικές γνώσεις που απαιτεί η αγορά εργασίας και οι επιχειρήσεις, προκειμένου ο εκπαιδευόμενος να προετοιμαστεί κατάλληλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για δουλειά.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το webinar Γραμματέας Διοίκησης – Υπάλληλος Γραφείου απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να εργαστούν σε μια οποιαδήποτε σύγχρονη επιχείρηση οποιουδήποτε αντικειμένου ή κλάδου, ως υπάλληλοι γραφείου ή στελέχη γραμματειακής υποστήριξης. Το εν λόγω webinar δεν έχει προαπαιτούμενες γνώσεις & καλύπτει όλο το φάσμα των σύγχρονων πρακτικών γνώσεων που αναζητά κάθε επιχείρηση από έναν υπάλληλό της.

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΕΘΝΙΚΗ) κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία στο [email protected] | Παρακαλούμε στην αιτιολογία κατάθεσης της προκαταβολής να αναγράφετε το όνομα σας και το σεμινάριο στο οποίο δηλώσατε συμμετοχή. Υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου κατόπιν συνεννόησης.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- Οι ενδιαφερόμενοι αφού δηλώσουν συμμετοχή, θα λάβουν ένα επιβεβαιωτικό email με διευκρινίσεις από τον αρμόδιο υπεύθυνο των σεμιναρίων, ο οποίος επιπλέον έχει τη δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί τους.

- Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δήλωσης συμμετοχής, απαιτείται αποστολή του αποδεικτικού της προκαταβολής στο [email protected]

- Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ένα αναλυτικό email οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία σύνδεσης και χρήσης της online πλατφόρμας.
Διάρκεια: 60 ώρες (50λεπτες) / 2 έως 2.5 μήνες - Το σεμινάριο πραγματοποιείται είτε δια ζώσης, είτε e-Learning
Ωράρια:
Πρωινά από τις 10:30 πμ /Απογευματινά μετά τις 5μμ
Κόστος Προγράμματος: 590 Ευρώ | Δυνατότητα Αποπληρωμής σε 2 έως 3 δόσεις - 1η δόση προκαταβολή & εξοφλητική δόση μέχρι και την ολοκλήρωση των 2/3 των ωρών του προγράμματος
Έκπτωση: Ειδική Τιμή | 530 Ευρώ για Φοιτητές & Ανέργους - Δυνατότητα Αποπληρωμής σε 2 έως 3 δόσεις - 1η δόση προκαταβολή & εξοφλητική δόση μέχρι και την ολοκλήρωση των 2/3 των ωρών του προγράμματος

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το ΚΕΜΕ αποτελεί Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Αδείας 2101023 (Κε.Δι.Β.Μ.1). Μετά το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται αντίστοιχη Βεβαίωση Σπουδών.

Δηλώστε συμμετοχή

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας