Σεμινάρια Λογιστών

elearning γ κατηγορίας βιβλία
Διάρκεια: 111 ώρες (50λεπτες) / 3 έως 4 μήνες

To πρόγραμμα σεμιναρίου διεξάγεται με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης, μέσω online πλατφόρμας, κατά την οποία ο εισηγητής διδάσκει live, έτσι ώστε να διατηρούμαι την ποιότητα της διδασκαλίας εξίσου υψηλή και αντίστοιχη με αυτή των δια ζώσης σεμιναρίων μας.

Το σεμινάριο Οργάνωση και Λειτουργία Λογιστικού Γραφείου αποτελεί ένα Πλήρες Πρακτικό Πρόγραμμα Λογιστικής που περιλαμβάνει εκμάθηση όλων των καθημερινών εργασιών ενός λογιστικού γραφείου / λογιστηρίου. Η εκπαίδευση γίνεται βήμα προς βήμα από επαγγελματία λογιστή και αφορά όλες τις κατηγορίες βιβλίων (Β’ Κατηγορίας Βιβλία – Απλογραφικά, Γ’ Κατηγορίας Βιβλία – Διπλογραφικά, Φορολογικά, Μισθοδοσία & Εργατικά) . Η ύλη του εν λόγω σεμιναρίου διδάσκεται μέσα από πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές, βήμα προς βήμα, από επαγγελματίες λογιστές, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της λογιστικής.

Για την άρτια κατάρτιση των εκπαιδευομένων και για την καλύτερη δυνατή προσομοίωση λογιστικών εργασιών, οι εισηγητές – επαγγελματίες λογιστές, χρησιμοποιούν παραδείγματα και εφαρμογές με πραγματικά παραστατικά επιχειρήσεων, κάνοντας χρήση μηχανογραφημένων ERP προγραμμάτων EPSILONNET /SOFTONE / ATLANTIS.

Στόχος του εν λόγω webinar είναι οι εκπαιδευόμενοι να εμπεδώσουν πλήρως όλες τις λογιστικές διαδικασίες που αφορούν στην καθημερινή λειτουργία ενός λογιστικού γραφείου/λογιστηρίου, έτσι ώστε μετά το πέρας του σεμιναρίου να είναι σε θέση να μπορούν να εργαστούν σε λογιστικά γραφεία, σε οργανωμένα λογιστήρια επιχειρήσεων καθώς και να δημιουργήσουν το δικό τους φορολογικό και λογιστικό γραφείο.

elearning γ κατηγορίας βιβλία
Διάρκεια: 60 ώρες (50λεπτες) / 2 έως 2.5 μήνες

To πρόγραμμα σεμιναρίου διεξάγεται με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης, μέσω online πλατφόρμας, κατά την οποία ο εισηγητής διδάσκει live, έτσι ώστε να διατηρούμαι την ποιότητα της διδασκαλίας εξίσου υψηλή και αντίστοιχη με αυτή των δια ζώσης σεμιναρίων μας.

Στο webinar Γ’ Κατηγορίας Βιβλία – Τήρηση Βιβλίων Διπλογραφικής Μεθόδου, η εκπαίδευση γίνεται μέσα από πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές, βήμα προς βήμα, από επαγγελματίες λογιστές, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της λογιστικής.

Στόχος του εν λόγω webinar είναι οι εκπαιδευόμενοι να εμπεδώσουν και να κατανοήσουν πλήρως όλο το φάσμα των λογιστικών εργασιών που αφορούν στην τήρηση των Γ’ Κατηγορίας Βιβλίων, έτσι ώστε μετά το πέρας του σεμιναρίου να είναι σε θέση να μπορούν να εργαστούν σε λογιστικά γραφεία, σε οργανωμένα λογιστήρια επιχειρήσεων καθώς και ως ελεύθεροι επαγγελματίες στον λογιστικό κλάδο.

Το εν λόγω σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, φοιτητές οικονομικών σχολών, υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή ελεύθερο επαγγελματία για ιδία χρήση.

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση.

elearning γ κατηγορίας βιβλία
Διάρκεια: 21 ώρες (50λεπτες) / 2 έως 3 εβδομάδες - Το σεμινάριο πραγματοποιείται είτε δια ζώσης, είτε e-Learning

To πρόγραμμα σεμιναρίου διεξάγεται με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης, μέσω online πλατφόρμας, κατά την οποία ο εισηγητής διδάσκει live, έτσι ώστε να διατηρούμαι την ποιότητα της διδασκαλίας εξίσου υψηλή και αντίστοιχη με αυτή των δια ζώσης σεμιναρίων μας.

Στο webinar Μισθοδοσίας & Εργατικών η εκπαίδευση γίνεται βήμα προς βήμα από επαγγελματία λογιστή, ο οποίος αναλύει τον υπολογισμό Μισθοδοσίας μέσα από πρακτικά παραδείγματα καθώς και το Νομικό Πλαίσιο αυτής. Στόχος του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευόμενοι να εμπεδώσουν πλήρως όλο το φάσμα των διαδικασιών που αφορούν σε προσλήψεις, υπολογισμό μηνιαίων αποδοχών συμπεριλαμβανομένου αδειών, ασθενειών, υπερεργασίας κ.α. καθώς και διαδικασίες που αφορούν οικειοθελείς αποχωρήσεις και απολύσεις. Για την πλήρη πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευομένων, γίνεται επίδειξη του μηχανογραφημένου προγράμματος Extra Μισθοδοσία – Epsilon net, χρησιμοποιώντας πραγματικά παραστατικά επιχειρήσεων.

Το εν λόγω webinar απευθύνεται σε λογιστές, φοιτητές οικονομικών σχολών, υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή ελεύθερο επαγγελματία για ιδία χρήση.

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση.

elearning γ κατηγορίας βιβλία
Διάρκεια: 30 ώρες (50λεπτες) / 1μήνας - Το σεμινάριο πραγματοποιείται είτε δια ζώσης, είτε e-Learning

To πρόγραμμα σεμιναρίου διεξάγεται με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης, μέσω online πλατφόρμας, κατά την οποία ο εισηγητής διδάσκει live, έτσι ώστε να διατηρούμαι την ποιότητα της διδασκαλίας εξίσου υψηλή και αντίστοιχη με αυτή των δια ζώσης σεμιναρίων μας.

Η εκπαίδευση γίνεται βήμα προς βήμα από επαγγελματία λογιστή, ο οποίος κατά τη διάρκεια του webinar δίνει έμφαση σε θέματα που αφορούν στην ολοκληρωμένη τήρηση Βιβλίων Β΄ Κατηγορίας (απλογραφική μέθοδος), όπως αυτή πραγματοποιείται σε όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση: να ενημερώνουν χειρόγραφα και μηχανογραφημένα τα Βιβλία Β’ Κατηγορίας (Έσοδα – Έξοδα) κάθε επιχείρησης (δική τους και μη), εταιρείας, ή ελεύθερου επαγγελματία, να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις όλων των κατηγοριών καθώς και να υπολογίζουν τον ΦΠΑ και να συμπληρώνουν τα αντίστοιχα έντυπα.

Το webinar Β’ Κατηγορίας Βιβλία Έσοδα Έξοδα – Φορολογική Λογιστική απευθύνεται σε λογιστές, φοιτητές οικονομικών σχολών, υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή ελεύθερο επαγγελματία για ιδία χρήση.

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση.

λογιστικα σεμιναρια
Διάρκεια: 120 ώρες ( 50 λεπτές) - 3 έως 4 μήνες - Το σεμινάριο πραγματοποιείται είτε δια ζώσης, είτε e-Learning

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει όλες τις πρακτικές εφαρμογές, με βάση τους ισχύοντες κανόνες της Λογιστικής, για όλες τις κατηγορίες βιβλίων. Όλες οι λογιστικές εργασίες γίνονται με πραγματικά παραστατικά και με τη χρήση ERP προγραμμάτων ATLANTIS , EPSILONNET & SOFTONE. Μετά το τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι  θα είναι σε θέση να εργαστούν σε οργανωμένα λογιστήρια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της οικονομίας, να χειρίζονται άριστα τα λογισμικά μηχανογράφησης – ERP των μεγαλύτερων στο χώρο εταιρειών καθώς και να ενημερώνουν τα Λογιστικά Βιβλία επιχειρήσεων ως ελεύθεροι επαγγελματίες. ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ!

λογιστικα σεμιναρια
Διάρκεια: 60 ώρες - 2 μήνες | κάθε ώρα εκπαίδευσης αποτελείται από 50 λεπτά - Το σεμινάριο πραγματοποιείται είτε δια ζώσης, είτε e-Learning

Η συνεχής μηχανογράφηση των επιχειρήσεων και των λογιστηρίων δημιούργησε την ανάγκη κατάρτισης εξειδικευμένου προσωπικού για τη χρήση των μηχανογραφημένων λογιστικών πακέτων. Ακριβώς αυτός είναι και ο σκοπός του συγκεκριμένου 2μηνου προγράμματος. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να ενημερώνουν μηχανογραφημένα τα βιβλία επιχειρήσεων με τη διπλογραφική μέθοδο (Γ’ Κατηγορίας βιβλία), και να εργαστούν ως βοηθοί λογιστών, ως υπάλληλοι λογιστηρίου ή υπάλληλοι γραφείου σε επιχειρήσεις. ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.

λογιστικα σεμιναρια
Διάρκεια: 30 ώρες - 1 μήνας | κάθε ώρα εκπαίδευσης αποτελείται από 50 λεπτά - Το σεμινάριο πραγματοποιείται είτε δια ζώσης, είτε e-Learning

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου φορολογικής λογιστικής οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση: Α. Να ενημερώνουν χειρόγραφα και μηχανογραφημένα τα Βιβλία Β’ Κατηγορίας (Έσοδα – Έξοδα) κάθε επιχείρησης (δική τους και μη), εταιρείας, ή ελεύθερου επαγγελματία. Β. Να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις όλων των κατηγοριών. Γ. Να υπολογίζουν τον ΦΠΑ και να συμπληρώνουν τα αντίστοιχα έντυπα. Δ. Να υπολογίζουν τη μισθοδοσία του προσωπικού μιας επιχείρησης. ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.

λογιστικα σεμιναρια
Διάρκεια: 30 ώρες - 1 μήνας | κάθε ώρα εκπαίδευσης αποτελείται από 50 λεπτά - Το σεμινάριο πραγματοποιείται είτε δια ζώσης, είτε e-Learning

Το σεμινάριο μισθοδοσίας συνδυάζει όλο το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο με την πρακτική κατάρτιση, παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση, η οποία καλύπτει όλα τα θέματα που αφορούν στη Μισθοδοσία και τα Εργατικά. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν όλες τις βασικές διατάξεις που διέπουν την Εργατική και Ασφαλιστική νομοθεσία, να εργαστούν σε λογιστικά γραφεία σαν εξειδικευμένοι στον κλάδο των εργατικών καθώς και να υπολογίζουν τις αποδοχές και να συντάσσουν μισθοδοτικές καταστάσεις και ΑΠΔ. ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.