Σεμινάρια Λογιστών

λογιστικα σεμιναρια
Διάρκεια: 6 μήνες (ακαδημαϊκό εξάμηνο)

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει όλες τις πρακτικές εφαρμογές, με βάση τους ισχύοντες κανόνες της Λογιστικής, για όλες τις κατηγορίες βιβλίων. Όλες οι λογιστικές εργασίες γίνονται με πραγματικά παραστατικά και με τη χρήση λογισμικών μηχανογράφησης των εταιρειών UNISOFT, SOFTONE, EPSILON NET κ.α. ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ!

σεμιναρια-λογιστικης
Διάρκεια: 2 μήνες / 70 ώρες | κάθε ώρα εκπαίδευσης αποτελείται από 50 λεπτά

Σκοπός του 2-μηνου σεμιναρίου μηχανογραφημένης λογιστικής προγράμματος είναι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι να είναι σε θέση: Α. Να ενημερώνουν μηχανογραφημένα τα βιβλία επιχειρήσεων με τη διπλογραφική μέθοδο (Γ’ Κατηγορίας βιβλία) Β. Να εργαστούν ως βοηθοί λογιστών, ως υπάλληλοι λογιστηρίου ή υπάλληλοι γραφείου σε επιχειρήσεις. ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.

φορολογικα-σεμιναρια
Διάρκεια: 1 μήνας / 30 ώρες | κάθε ώρα εκπαίδευσης αποτελείται από 50 λεπτά

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου φορολογικής λογιστικής οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση: Α. Να ενημερώνουν χειρόγραφα και μηχανογραφημένα τα Βιβλία Β’ Κατηγορίας (Έσοδα – Έξοδα) κάθε επιχείρησης (δική τους και μη), εταιρείας, ή ελεύθερου επαγγελματία. Β. Να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις όλων των κατηγοριών. Γ. Να υπολογίζουν τον ΦΠΑ και να συμπληρώνουν τα αντίστοιχα έντυπα. Δ. Να υπολογίζουν τη μισθοδοσία του προσωπικού μιας επιχείρησης. ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.

λογιστικα σεμιναρια
Διάρκεια: 1 μήνας / 30 ώρες | κάθε ώρα εκπαίδευσης αποτελείται από 50 λεπτά

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου μισθοδοσίας οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση: Α. Να γνωρίζουν όλες τις βασικές διατάξεις που διέπουν την Εργατική και Ασφαλιστική νομοθεσία. Β. Να εργαστούν σε λογιστικά γραφεία σαν εξειδικευμένοι στον κλάδο των εργατικών. Γ. Να υπολογίζουν τις αποδοχές και να συντάσσουν μισθοδοτικές καταστάσεις και ΑΠΔ. ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.

λογιστικα σεμιναρια
Διάρκεια: 1 έτος / Ακαδημαϊκό Έτος

Το ετήσιο πρόγραμμα έχει χτιστεί από μηδενική βάση και καταρτίζει πλήρως, θεωρητικά και πρακτικά, κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να ακολουθήσει το επάγγελμα του Λογιστή ή/και Φοροτεχνικού. ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.