Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

Μισθοδοσία και Εργατική Νομοθεσία

ΠΕΡIΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

To παρακάτω πρόγραμμα σεμιναρίου διεξάγεται είτε δια ζώσης, είτε με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης, με live διδασκαλία από εισηγητές – επαγγελματίες της αγοράς, μέσω on-line πλατφόρμας.

Το Live Webinar του προγράμματος  Μισθοδοσίας έχει διάρκειa 18 ώρες.
Δείτε αναλυτικά το περιεχόμενο του Webinar στο παρακάτω link: https://www.keme.com.gr/σεμινάρια-λογιστών/webinar-μισθοδοσία-εργατικά/

 

ENOTHTA I

NOMIKO ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Νομοθετικό πλαίσιο Μισθοδοσίας
 • Βασικές εργατικές και ασφαλιστικές έννοιες
 • Συμβάσεις εργασίας ( είδη και ισχύ αυτών)
 • Μορφές εργασίας (πλήρης – μερική – εκ περιτροπής)
 • Εργατικά θέματα σχετικά με κατώτατο νομοθετημένο μισθό, άδειες μισθωτών, αργίες.
 • Πρόσληψη μισθωτού: Απογραφή στοιχείων, αναγγελία πρόσληψης, πίνακας προσωπικού , σύμβαση εργασίας -γνωστοποίηση των όρων ΠΔ156/94
 • Υποχρεώσεις εργοδότη – Διαδικασίες με Επιθεώρηση εργασίας , ΙΚΑ , ΟΑΕΔ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Εφαρμογή υπολογισμού μισθοδοσίας
 • Υπολογισμός και υποβολή ΑΠΔ
 • Υπολογισμοί αδείας , επιδόματος αδείας
 • Επιδόματα εορτών ( Χριστουγέννων και Πάσχα)
 • Ασθένεια , Λοχεία
 • Υπερωρία – Υπερεργασία
 • Υπολογισμός μερικής & εκ περιτροπής εργασίας
 • Ανάλυση μισθοδοτικής κατάστασης & αποδείξεων πληρωμής
 • Ανάλυση εντύπων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
 • Καταγγελία σύμβασης (απόλυση) – Αποζημίωση
 • Φόρος Μισθωτών υπηρεσιών
 • Ετήσιες καταστάσεις προσωπικού ,βιβλίο αδειών , βιβλίο υπερωριών

Μηχανογράφηση

Εκπαίδευση στο Λογιστικό Πρόγραμμα : EXTRA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ EPSILONNET

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΚΟΠΟΣ

Το σεμινάριο μισθοδοσίας συνδυάζει όλο το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο με την πρακτική κατάρτιση, παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση, η οποία καλύπτει όλα τα θέματα που αφορούν στη Μισθοδοσία και τα Εργατικά. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν όλες τις βασικές διατάξεις που διέπουν την Εργατική και Ασφαλιστική νομοθεσία, να εργαστούν σε λογιστικά γραφεία σαν εξειδικευμένοι στον κλάδο των εργατικών καθώς και να υπολογίζουν τις αποδοχές και να συντάσσουν μισθοδοτικές καταστάσεις και ΑΠΔ. ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Το σεμινάριο μισθοδοσίας έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και είναι εναρμονισμένο με Διεθνή Επαγγελματικά Περιγράμματα κατά ISCO 88.

• Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια του ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία αφορούν στους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

• Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών:
1. Απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ.
2. Εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση.
3. Άνεργοι που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

• Τα τμήματα είναι ολιγομελή και σε κάθε θέση εργασίας αντιστοιχεί ένας Η/Υ.

• Μετά το πέρας του προγράμματος, παρέχεται στήριξη των εκπαιδευομένων όσον αφορά θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Διάρκεια: 30 ώρες - 1 μήνας | κάθε ώρα εκπαίδευσης αποτελείται από 50 λεπτά - Το σεμινάριο πραγματοποιείται είτε δια ζώσης, είτε e-Learning
Ωράρια:
Πρωινά - Απογευματινά - Βραδινά
2 έως 3 φορές /εβδομάδα ή
Δυνατότητα εκπαίδευσης και τα Σάββατα
Κόστος Προγράμματος: Ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο τομέα | Το ποσό καταβάλλεται σε δόσεις. 1η Δόση προκαταβάλλεται με την εγγραφή .
Έκπτωση: Έκπτωση 10% για Φοιτητές & Ανέργους

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει. Η πιστοποίηση είναι σύμφωνη με την άδεια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).


Δηλώστε συμμετοχή

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας