Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ή LIVE WEBINAR Ξενοδοχειακά & Τουριστικά Επαγγέλματα | Στέλεχος Τουριστικών & Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων | Departments Reception – Front Office , Food & Beverage, Housekeeping, Hotel Digital Marketing | Πλήρες Πρακτικό Πρόγραμμα Προετοιμασίας για Εργασία

ΠΕΡIΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

To παρακάτω πρόγραμμα σεμιναρίου διεξάγεται είτε δια ζώσης, είτε με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης, με live διδασκαλία από εισηγητές – επαγγελματίες της αγοράς, μέσω on-line πλατφόρμας.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΘΕΩΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ /HOUSEKEEPING DEPARTMENT
 • Εισαγωγή στον Τουρισμό-Ιστορική αναδρομή-Είδη τουρισμού
 • Αρχές Διοίκησης Τουριστικών Μονάδων
 • Ξενοδοχειακό Προϊόν
 • Τμήμα Πωλήσεων
 • Ξενοδοχειακό Marketing
 • Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Τουριστική Ψυχολογία- Κοινωνιολογία του Τουρισμού
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις-Αρχιτεκτονική δομή και λειτουργικότητα
 • Λινοθήκη-Τρόπος λειτουργίας-χαρακτηριστικά λινών
 • Πλυντήρια
 • Δωμάτια-Βοηθητικοί χώροι
 • Προσωπικό ορόφων- Προσόντα-Υπευθυνότητες-Συνεργασία με άλλα Τμήματα
 • Καθαριότητα Τουριστικών Μονάδων
 • Καθαριότητα και Οικολογία-Πράσινα Ξενοδοχεία
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ PROTEL
 • Εισαγωγή στον τουρισμό
 • Τι είναι η ξενοδοχειακή φιλοξενία
 • Προσδιορισμός του ξενοδοχειακού προϊόντος
 • Ανάλυση της κεντρικής οθόνης του Protel (επεξήγηση εικονιδίων)
 • Οργανόγραμμα και προσωπικό υποδοχής
 • Ορισμός της έννοιας Υποδοχή
 • Βασικό οργανόγραμμα Υποδοχής
 • Υπάλληλος Υποδοχής (Παρουσιαστικό, Τρόποι,DO&DONT’S)
 • Role Play (Receptionist – Client )
 • Front office Βασικές Λειτουργίες
 • Προσδιορισμός Βασικών λειτουργιών Υποδοχής
 • Αναγνώριση συστημάτων λειτουργίας Υποδοχής
 • Έντυπα Υποδοχής
 • Διαχείριση των Βασικών πλάνων του Protel (RoomPlan-RoomTypePlan)
 • Διαθεσιμότητα
 • Έλεγχος διαθεσιμότητας στο Protel
 • Stop sales
 • Αντιμετώπιση και διαχείριση overbooking
 • Room status (επεξήγηση)
 • Αλλαγή room status
 • Πρακτική επάνω στη θεωρία με τη χρήση του Protel
 • Ξενοδοχειακή πελατεία
 • Κατηγορίες πελατών
 • Ιδιότητες πελατών
 • Δημιουργία προφίλ πελάτη στο Protel
 • Check in- Registration
 • Διαχείριση αφίξεων
 • Προτεραιότητες αφίξεων
 • Registrations
 • Παράθεση παραδειγμάτων από registration cards
 • Check in
 • Τύποι και διαχείριση κρατήσεων
 • Βασικοί όροι που χρησιμοποιούμε στις κρατήσεις
 • Είδη κρατήσεων
 • Εκκρεμότητες κρατήσεων
 • Επιβεβαίωση κρατήσεων
 • Ακύρωση κράτησης
 • Ξενοδοχειακές κρατήσεις (Πρακτική)
 • Φόρμα κράτησης (με παράθεση παραδείγματος)
 • Τρόποι δημιουργίας κράτησης
 • Κράτηση μεμονωμένου
 • Άφιξη χωρίς κράτηση και διαχείριση της (walkin)
 • Δημιουργία κρατήσεων  διημέρευσης (dayuse)
 • Αναλυτική εξήγηση του Navigator κρατήσεων
 • Αναζήτηση κρατήσεων
 • Εταιρική κράτηση
 • Δημιουργία εταιρικής κράτησης
 • Διαχείριση εταιρικών κρατήσεων
 • Πρακτορειακή κράτηση
 • Διαχωρισμός ταξιδιωτικών γραφείων (Travelagents, Touroperatos)
 • Ξενοδοχειακά πακέτα
 • Συμβόλαια με πρακτορεία (είδη συμβολαίων, διαπραγμάτευση, υπογραφή συμβολαίων)
 • Παράθεση παραδείγματος συμβολαίου
 • Voucher Πρακτορείου
 • Παράθεση παραδείγματος voucher
 • Χρεώσεις δωματίων-Ταμειακή κατάσταση
 • Διαχωρισμός χρεωστικών και μετρητών αποδείξεων
 • Καταχώρηση χρεωστικών σε διαμένοντες
 • Παροχή extra υπηρεσιών με χρέωση στο δωμάτιο
 • Διαχείριση χρεώσεων από μη διαμένοντες
 • Ανάλυση και διαχείριση ταμειακής κατάστασης
 • Προτιμολόγιο &Ιnfo
 • Έκδοση proforma invoice
 • Έκδοση info invoice
 • Κλείσιμο ημέρας
 • Κλείσιμο ταμείου
 • Ανάλυση και διαδικασία προετοιμασίας για το κλείσιμο ημέρας
 • Κλείσιμο ημέρα
 • Έναρξη νέας ξενοδοχειακής ημέρας
 • Reports/Forecasts
 • Διαχείριση των διάφορων report
 • Έκδοση arrivalreport (με παράθεση παραδείγματος)
 • Έκδοση departurereport (με παράθεση παραδείγματος)
 • Έκδοση inhousereport (με παράθεση παραδείγματος)
 • New reservations report (με παράθεση παραδείγματος)
 • Cancelled reservations report (με παράθεση παραδείγματος)
 • Βιβλίο αστυνομίας report (με παράθεση παραδείγματος)
 • Πλάνο εστιατορίου (με παράθεση παραδείγματος)
 • Πρόβλεψη κίνησης – BookingForecasts(με παράθεση παραδείγματος)
 • Hotelstatusreport (με παράθεση παραδείγματος)
 • Λίστα Housekeeping (με παράθεση παραδείγματος)
 • Χρεώσεις ημέρας ανά τμήμα report (με παράθεση παραδείγματος)
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 • Παρουσίαση ειδικών μορφών τουρισμού
 • Πολιτιστικός Τουρισμός & Ανάλυση περιπτώσεων
 • Γαστρονομικός Τουρισμός
 • Luxury Tourism
 • Οινοτουρισμός
 • Οικοτουρισμός
 • Παρουσίαση νομοσχεδίου θεματικού τουρισμού
 • Dark Tourism
 • Αγροτουρισμός
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: HOTEL DIGITAL MARKETING

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Traveler’s online journey

 • Μελέτη ζήτησης
 • Εποχικότητα και συμπεριφορά πελατών
 • Το προφίλ του σύγχρονου καταναλωτή – ταξιδιώτη
 • Συνεισφορά των καναλιών διαφήμισης στην τελική κράτηση
 • Καθορισμός budget και μίγματος digital marketing
 • Χρήση εργαλείων που βοηθούν στην μελέτη της ζήτησης(εύρεση χωρών, εποχικότητα, δημογραφικά, social trends, συμπεριφορά καταναλωτών)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ

Websites for Hotels

 • Βασικές αρχές σχεδιασμού website ειδικά για ξενοδοχεία
 • Καθορισμός διαδρομής επισκέπτη
 • Δημιουργία εύστοχου περιεχομένου στο website ενός Ξενοδοχείου
 • Βέλτιστες πρακτικές και παραδείγματα επιτυχίας
 • Βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης
 • Βελτιστοποίηση σελίδων με Α/Β tests
 • Στρατηγικές απόκτησης απευθείας κρατήσεων
 • Σε ποια websites αξίζει να έχουμε παρουσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙI

Προώθηση ξενοδοχείου στα διάφορα στάδια της διαδρομής του πελάτη

 • Marketing μέσω Μηχανών Αναζήτησης ( SEM & SEO)
 • Διαφημίσεις Adwords (Search, Display, Remarketing, Youtube, δυναμικές διαφημίσεις)
 • Pay per click advertising
 • Διαφημίσεις σε Social Media με Νέα Εργαλεία (Διαφήμιση, σελίδα στο facebook)
 • Διαφήμιση Προβολής στο Διαδίκτυο (Display Banners))
 • Content marketing (στρατηγικές, παραδείγματα)
 • Διαχείριση Περιεχομένου σε Social Media (παραδείγματα)
 • Affiliate Marketing
 • Δημιουργία Ταξιδιωτικού Ιστολογίου ( Blog)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Email marketing/ Mobile marketing

 • Email marketing
 • Βασικές έννοιες και ορολογίες
 • Σημαντικά χαρακτηριστικά
 • Πότε είναι η καλύτερη ώρα και ημέρα για αποστολή
 • Προδιαγραφές διαχείρισης προσωπικών δεδομένων GDPR
 • Δημιουργία λίστας πελατών με απλές τεχνικές
 • Επικοινωνία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την διαμονή
 • Εφαρμογές και επικοινωνία κατά τη διάρκεια της διαμονής
 • Παρουσίαση και χρήση των Mailchimp & Moosend
 • Μεγιστοποίηση πωλήσεων παροχών ξενοδοχείου
 • Mobile Marketing / Ταξιδιωτικές Εφαρμογές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Web analytics

 • Μελέτη στατιστικών και βασικές αναφορές
 • Καθορισμός στόχων ειδικά για ξενοδοχεία
 • Στατιστικά eCommerce και μελέτη στατιστικών ηλεκτρονικού εμπορίου του website (Google Analytics)
 • Μελέτη και καθορισμός ROI

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Χρήσιμα εργαλεία

 • Διαχείριση κριτικών και παρακίνηση πελατών
 • Booking engines για απευθείας κρατήσεις – Ηλεκτρονικά Συστήματα Κρατήσεων
 • Google my Business, booking.com, Tripadvisor
 • Προσθήκη Ξενοδοχείου σε Booking Engines
 • Διαχείριση πελατών και πωλήσεων με CRM
 • Εφαρμογές και ερωτηματολόγια
 • Παρουσίαση Βασικών Ξενοδοχειακών Προγραμμάτων
ΕΝΟΤΗΤΑ V: FOOD & BEVERAGE (F&B) DEPARTMENT
 • Ιεραρχία Προσωπικού – Καθήκοντα  & Σχέσεις με πελάτες
 • Πρωινό και Βραδινό Set up
 • Κανόνες Υγιεινής
 • Τρόποι Κράτησης
 • Συνεργασία με Προμηθευτές
 • Πρόγραμμα Προσωπικού & αδειών
 • Βιογραφικό και Συνέντευξη – Επιλογή Προσωπικού
 • Οργάνωση Εστιατορίου
 • Διαχείριση Παραπόνων
 • Πώς συνδέεται το F&B με τα υπόλοιπα τμήματα του Ξενοδοχείου
 • Οινολογία και Γευστική δοκιμή – Γνωριμία με τον καφέ
 • Δημιουργία menu & winelist
 • Άνοιγμα κρασιού – Τρόποι σερβιρίσματος –Παρουσίαση κρασιού
 • Συνδυασμός Κρασιού με φαγητό
 • Κοστολόγηση – Έλεγχος αποθήκης
 • Service After Covid19
 • Essential Management & Coaching Skills | Restaurant Coach
ΕΝΟΤΗΤΑ VI: COST CONTROL
 • online εφαρμογή κοστολόγησης συνταγών
ΕΝΟΤΗΤΑ VII: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
 • Σύνταξη συνοδευτικής επιστολής
 • Συστατική επιστολή και η σημασία της
 • Προετοιμασία για τη συνέντευξη
 • Σύνηθες ερωτήσεις συνεντεύξεων
 • Ερωτήσεις παγίδα κατά τη διάρκεια συνέντευξης
 • Παρουσίαση βιογραφικού
 • Διορθώσεις και παρατηρήσεις
 • Εξωτερική επαγγελματική εμφάνιση
 • Η Γλώσσα του σώματος
ΕΝΟΤΗΤΑ VIII: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΜΑΝΑGEMENT
Ενότητα Διδακτικές ώρες
1η ενότητα ΘΕΩΡΙΑ|ΗOUSEKEEPING (H/K) 3
2η ενότητα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ PROTEL 36
3η ενότητα ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 6
4η ενότητα HOTEL DIGITAL MARKETING 30
5η ενότητα  F&B 35
6η ενότητα COST CONTROL 3
7η ενότητα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ | ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 4
8η ενότητα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΜΑΝΑGEMENT 8
Σύνολο 125

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΚΟΠΟΣ

Το συγκεκριμένο σεμινάριο στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών για εκπαίδευση και κατάρτιση εξειδικευμένου προσωπικού που αφορά στις τουριστικές επιχειρήσεις. Το ολοένα και αυξανόμενο τουριστικό ρεύμα στη χώρα μας έχει δημιουργήσει την ανάγκη στελέχωσης των τουριστικών επιχειρήσεων με άτομα άρτια καταρτισμένα, ικανά να διαχειριστούν στην πράξη το εκάστοτε πελατολόγιο και να αναλάβουν όλα τα απαραίτητα καθήκοντα που αφορούν στα διαφορετικά Τμήματα μιας οργανωμένης Τουριστικής Μονάδας και τη μεταξύ τους συνεργασία. Πρόκειται για ολοκληρωμένη πρακτική εκπαίδευση που άπτεται των απαιτούμενων προσόντων και καθηκόντων κάθε σύγχρονης Τουριστικής Μονάδας και απευθύνεται: α) σε όσους επιθυμούν να εργαστούν ως στελέχη στον τομέα του Τουρισμού. β) σε κάθε ενδιαφερόμενο (π.χ. ελεύθερο επαγγελματία – ιδιοκτήτη τουριστικής μονάδας, υπάλληλο τουριστικής επιχείρησης κ.α.) που επιθυμεί να διευρύνει τις γνώσεις του σχετικά με την αποτελεσματική Οργάνωση, Λειτουργία και Διαχείριση μιας Τουριστικής Μονάδας. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση: Α. Να εργαστούν τόσο στη Reception όσο και σε άλλα τμήματα ξενοδοχειακών μονάδων ή άλλων τουριστικών καταλυμάτων (Web Marketing/Πωλήσεις, Guest Relations Manager κ.α.). B. Να αναλάβουν καθήκοντα εργασίας και συντονισμού ως υπεύθυνοι στα διάφορα Τμήματα μιας οποιασδήποτε ξενοδοχειακής μονάδας ή τουριστικού καταλύματος. Γ. Να εφαρμόσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις ολιστικής οργάνωσης και λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων ως απασχολούμενα στελέχη ή ακόμη και στη δική τους τουριστική επιχείρηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και είναι εναρμονισμένο με Διεθνή Επαγγελματικά Περιγράμματα κατά ISCO 88.
• Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια του ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία αφορούν στους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.
• Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών:
1. Απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ.
2. Εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση.
3. Άνεργοι που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.
• Τα τμήματα είναι ολιγομελή και σε κάθε θέση εργασίας αντιστοιχεί ένας Η/Υ.
• Μετά την αποφοίτηση, παρέχεται στήριξη των σπουδαστών όσον αφορά θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Διάρκεια: 125 ώρες / 3 έως 4 μήνες
Ωράρια:
ΠΡΩΙΝΑ - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ
3 φορές/εβδομάδα x 3 ώρες
Κόστος Προγράμματος: Ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο τομέα | Το ποσό καταβάλλεται σε δόσεις. 1η Δόση δίνεται με την εγγραφή.
Έκπτωση: Έκπτωση 10% για Φοιτητές & Ανέργους

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει. Η πιστοποίηση είναι σύμφωνη με την άδεια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).Δηλώστε συμμετοχή

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας