Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ή LIVE WEBINAR Ξενοδοχειακά & Τουριστικά Επαγγέλματα | Επαγγελματικά Σεμινάρια Front Office Manager – Receptionist – Υπάλληλος Υποδοχής Κρατήσεων | Ξενοδοχειακό Πρόγραμμα Κρατήσεων PROTEL

ΠΕΡIΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

To παρακάτω πρόγραμμα σεμιναρίου διεξάγεται είτε δια ζώσης, είτε με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης, με live διδασκαλία από εισηγητές – επαγγελματίες της αγοράς, μέσω on-line πλατφόρμας.

 

ENOTHTA I

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ PROTEL

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 36 ΩΡΕΣ

 • Εισαγωγή στον τουρισμό
 • Τι είναι η ξενοδοχειακή φιλοξενία
 • Προσδιορισμός του ξενοδοχειακού προϊόντος
 • Ανάλυση της κεντρικής οθόνης του Protel (επεξήγηση εικονιδίων)
 • Οργανόγραμμα και προσωπικό υποδοχής
 • Ορισμός της έννοιας Υποδοχή
 • Βασικό οργανόγραμμα Υποδοχής
 • Υπάλληλος Υποδοχής (Παρουσιαστικό, Τρόποι,DO&DONT’S)
 • Role Play (Receptionist – Client )
 • Front office Βασικές Λειτουργίες
 • Προσδιορισμός Βασικών λειτουργιών Υποδοχής
 • Αναγνώριση συστημάτων λειτουργίας Υποδοχής
 • Έντυπα Υποδοχής
 • Διαχείριση των Βασικών πλάνων του Protel (RoomPlan-RoomTypePlan)
 • Διαθεσιμότητα
 • Έλεγχος διαθεσιμότητας στο Protel
 • Stop sales
 • Αντιμετώπιση και διαχείριση overbooking
 • Room status (επεξήγηση)
 • Αλλαγή room status
 • Πρακτική επάνω στη θεωρία με τη χρήση του Protel
 • Ξενοδοχειακή πελατεία
 • Κατηγορίες πελατών
 • Ιδιότητες πελατών
 • Δημιουργία προφίλ πελάτη στο Protel
 • Check in- Registration
 • Διαχείριση αφίξεων
 • Προτεραιότητες αφίξεων
 • Registrations
 • Παράθεση παραδειγμάτων από registration cards
 • Check in
 • Τύποι και διαχείριση κρατήσεων
 • Βασικοί όροι που χρησιμοποιούμε στις κρατήσεις
 • Είδη κρατήσεων
 • Εκκρεμότητες κρατήσεων
 • Επιβεβαίωση κρατήσεων
 • Ακύρωση κράτησης
 • Ξενοδοχειακές κρατήσεις (Πρακτική)
 • Φόρμα κράτησης (με παράθεση παραδείγματος)
 • Τρόποι δημιουργίας κράτησης
 • Κράτηση μεμονωμένου
 • Άφιξη χωρίς κράτηση και διαχείριση της (walkin)
 • Δημιουργία κρατήσεων  διημέρευσης (dayuse)
 • Αναλυτική εξήγηση του Navigator κρατήσεων
 • Αναζήτηση κρατήσεων
 • Εταιρική κράτηση
 • Δημιουργία εταιρικής κράτησης
 • Διαχείριση εταιρικών κρατήσεων
 • Πρακτορειακή κράτηση
 • Διαχωρισμός ταξιδιωτικών γραφείων (Travelagents, Touroperatos)
 • Ξενοδοχειακά πακέτα
 • Συμβόλαια με πρακτορεία (είδη συμβολαίων, διαπραγμάτευση, υπογραφή συμβολαίων)
 • Παράθεση παραδείγματος συμβολαίου
 • Voucher Πρακτορείου
 • Παράθεση παραδείγματος voucher
 • Χρεώσεις δωματίων-Ταμειακή κατάσταση
 • Διαχωρισμός χρεωστικών και μετρητών αποδείξεων
 • Καταχώρηση χρεωστικών σε διαμένοντες
 • Παροχή extra υπηρεσιών με χρέωση στο δωμάτιο
 • Διαχείριση χρεώσεων από μη διαμένοντες
 • Ανάλυση και διαχείριση ταμειακής κατάστασης
 • Προτιμολόγιο &Ιnfo
 • Έκδοση proforma invoice
 • Έκδοση info invoice
 • Κλείσιμο ημέρας
 • Κλείσιμο ταμείου
 • Ανάλυση και διαδικασία προετοιμασίας για το κλείσιμο ημέρας
 • Κλείσιμο ημέρα
 • Έναρξη νέας ξενοδοχειακής ημέρας
 • Reports/Forecasts
 • Διαχείριση των διάφορων report
 • Έκδοση arrivalreport (με παράθεση παραδείγματος)
 • Έκδοση departurereport (με παράθεση παραδείγματος)
 • Έκδοση inhousereport (με παράθεση παραδείγματος)
 • New reservations report (με παράθεση παραδείγματος)
 • Cancelled reservations report (με παράθεση παραδείγματος)
 • Βιβλίο αστυνομίας report (με παράθεση παραδείγματος)
 • Πλάνο εστιατορίου (με παράθεση παραδείγματος)
 • Πρόβλεψη κίνησης – BookingForecasts(με παράθεση παραδείγματος)
 • Hotelstatusreport (με παράθεση παραδείγματος)
 • Λίστα Housekeeping (με παράθεση παραδείγματος)
 • Χρεώσεις ημέρας ανά τμήμα report (με παράθεση παραδείγματος)

ENOTHTA III

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 ΩΡΕΣ

 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
 • Σύνταξη συνοδευτικής επιστολής
 • Συστατική επιστολή και η σημασία της
 • Προετοιμασία για τη συνέντευξη
 • Σύνηθες ερωτήσεις συνεντεύξεων
 • Ερωτήσεις παγίδα κατά τη διάρκεια συνέντευξης
 • Παρουσίαση βιογραφικού
 • Διορθώσεις και παρατηρήσεις
 • Εξωτερική επαγγελματική εμφάνιση
 • Η Γλώσσα του σώματος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΚΟΠΟΣ

Το συγκεκριμένο σεμινάριο στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών για εκπαίδευση και κατάρτιση εξειδικευμένου προσωπικού που αφορά στις τουριστικές επιχειρήσεις, και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα Υποδοχής-Κρατήσεων (Reception). Το ολοένα και αυξανόμενο τουριστικό ρεύμα στη χώρα μας έχει δημιουργήσει την ανάγκη στελέχωσης των τουριστικών επιχειρήσεων με άτομα άρτια καταρτισμένα, ικανά να διαχειριστούν στην πράξη το εκάστοτε πελατολόγιο και να αναλάβουν όλα τα απαραίτητα καθήκοντα. Απευθύνεται: α) σε όσους επιθυμούν να εργαστούν ως Receptionist σε κάθε είδους Ξενοδοχειακή Μονάδα ή Τουριστικό Κατάλυμα. β) σε κάθε ενδιαφερόμενο (π.χ. ελεύθερο επαγγελματία – ιδιοκτήτη τουριστικής μονάδας, υπάλληλο τουριστικής επιχείρησης κ.α.) που επιθυμεί να διευρύνει τις γνώσεις του σχετικά με την αποτελεσματική Λειτουργία μιας Τουριστικής Μονάδας. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση: Α. Να εργαστούν στη Reception ξενοδοχειακών μονάδων ή άλλων τουριστικών καταλυμάτων. B. Να χειρίζονται με ευχέρεια τα διάφορα λογισμικά και web εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτήν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Το σεμινάριο Receptionist έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και είναι εναρμονισμένο με Διεθνή Επαγγελματικά Περιγράμματα κατά ISCO 88.

• Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια του ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία αφορούν στους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

• Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών:
1. Απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ.
2. Εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση.
3. Άνεργοι που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

• Τα τμήματα είναι ολιγομελή και σε κάθε θέση εργασίας αντιστοιχεί ένας Η/Υ.

• Μετά την αποφοίτηση, παρέχεται στήριξη των σπουδαστών όσον αφορά θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Διάρκεια: 1.5 μήνες / 40 ώρες | κάθε ώρα εκπαίδευσης αποτελείται από 50 λεπτά - Το σεμινάριο πραγματοποιείται είτε δια ζώσης, είτε e-Learning
Ωράρια:
Πρωινά - Απογευματινά - Βραδινά
Κόστος Προγράμματος: Ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο τμήματος | Το ποσό καταβάλλεται σε δόσεις. 1η Δόση δίνεται με την εγγραφή .
Έκπτωση: Έκπτωση 10% για Φοιτητές & Ανέργους

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει. Η πιστοποίηση είναι σύμφωνη με την άδεια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).


Δηλώστε συμμετοχή

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας