Σεμινάρια ECDL

Διάρκεια: 2 μήνες

Το ταχύρυθμο αυτό τμήμα περιλαμβάνει τη διδασκαλία των 6 βασικών ενοτήτων χειρισμού Η/Υ (Windows, Word, Excel, Internet, Access, PowerPoint) και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με το βασικό χειρισμό Η/Υ. Η διδασκαλία πραγματοποιείται από έμπειρους καθηγητές πληροφορικής και σκοπός της είναι η προετοιμασία των σπουδαστών για την απόκτηση του πιστοποιητικού ECDL (ECDL PROFILE 6).

Διάρκεια: 1μήνας

Το ταχύρυθμο αυτό τμήμα περιλαμβάνει τη διδασκαλία των τριών βασικών ενοτήτων χειρισμού Η/Υ (Word, Excel, Internet) και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με το βασικό χειρισμό Η/Υ. Η διδασκαλία πραγματοποιείται από έμπειρους καθηγητές πληροφορικής και σκοπός της είναι η προετοιμασία των σπουδαστών για την απόκτηση του πιστοποιητικού ECDL (ECDL PROFILE 3).

Διάρκεια: 1.5μήνας

Το ταχύρυθμο αυτό τμήμα περιλαμβάνει τη διδασκαλία των τριών βασικών ενοτήτων χειρισμού Η/Υ (Word, Excel, Internet) και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με το βασικό χειρισμό Η/Υ. Η διδασκαλία πραγματοποιείται από έμπειρους καθηγητές πληροφορικής και σκοπός της είναι η προετοιμασία των σπουδαστών για την απόκτηση του πιστοποιητικού ECDL (ECDL PROFILE 3).