Θεσσαλονίκη - 2310266480 | [email protected]

Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

Χειρισμός Η/Υ για ΑΣΕΠ-Βασικό Επίπεδο / Word-Excel-Internet

ΠΕΡIΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι

Επεξεργασία Κειμένου (WordProcessing)

Διδάσκεται η χρήση της εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου (Word) με σκοπό την επίτευξη καθημερινών εργασιών, όπως είναι η δημιουργία, η μορφοποίηση και η ολοκλήρωση εγγράφων μικρού μεγέθους, π.χ. επιστολών. Οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να:

 • Εργάζονται με έγγραφα και να τα αποθηκεύουν σε διάφορες μορφές αρχείων.
 • Επιλέγουν τις διαθέσιμες ενσωματωμένες λειτουργίες της εφαρμογής όπως τη λειτουργία της Βοήθειας για τη βελτίωση της παραγωγικότητας.
 • Δημιουργούν και να επεξεργάζονται μικρού μεγέθους έγγραφα τα οποία θα είναι έτοιμα για κοινή χρήση και διανομή.
 • Εφαρμόζουν διάφορες μορφοποιήσεις στα έγγραφα για τη βελτίωσή τους πριν από τη διανομή τους και να αναγνωρίζουν καλές πρακτικές κατά την επιλογή των κατάλληλων μορφοποιήσεων.
 • Εισάγουν πίνακες, εικόνες και αντικείμενα σχεδίασης στα έγγραφα.
 • Προετοιμάζουν τα έγγραφα για χρήση σε συγχώνευση αλληλογραφίας.
 • Προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις σελίδας του εγγράφου, να τα ελέγχουν και να ελέγχουν την ορθογραφία τους πριν από την τελική τους εκτύπωση.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

Υπολογιστικά Φύλλα (Spreadsheets)

Διδάσκεται η χρήση της εφαρμογής του Excel, με σκοπό την επίτευξη καθημερινών εργασιών. Οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να κατανοούν και να ολοκληρώνουν εργασίες που σχετίζονται με τη δημιουργία, τη μορφοποίηση, την τροποποίηση και τη χρήση ενός υπολογιστικού φύλλου σε συνδυασμό με τη χρήση βασικών τύπων και συναρτήσεων.

Οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να:

 • Εργάζονται με υπολογιστικά φύλλα και να τα αποθηκεύουν σε διάφορες μορφές αρχείων.
 • Επιλέγουν τις διαθέσιμες ενσωματωμένες λειτουργίες της εφαρμογής.
 • Εισάγουν δεδομένα σε κελιά και να χρησιμοποιούν καλές πρακτικές κατά τη δημιουργία λιστών.
 • Επεξεργάζονται τις γραμμές και τις στήλες ενός υπολογιστικού φύλλου. Να αντιγράφουν, να μετακινούν, να διαγράφουν και να μετονομάζουν καταλλήλως τα φύλλα εργασίας.
 • Να δημιουργούν μαθηματικούς και λογικούς τύπους χρησιμοποιώντας τις βασικές συναρτήσεις των υπολογιστικών φύλλων.
 • Μορφοποιούν αριθμούς και περιεχόμενο κειμένου σε ένα υπολογιστικό φύλλο.
 • Επιλέγουν, δημιουργούν και μορφοποιούν γραφήματα.
 • Ρυθμίζουν τις επιλογές σελίδας, να ελέγχουν και να διορθώνουν το περιεχόμενο ενός υπολογιστικού φύλλου πριν από την τελική του εκτύπωση.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ

ΥπηρεσίεςΔιαδικτύου (Web Browsing and Communication)

Οι υποψήφιοι μαθαίνουν να κατανοούν κάποιες από τις έννοιες και τους όρους που σχετίζονται με το Διαδίκτυο, και να έχουν επίγνωση των θεμάτων ασφάλειας. Επιπλέον, μαθαίνουν να κατανοούν κάποιες από τις έννοιες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και να χρησιμοποιούν σχετικά λογισμικά για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων και την επισύναψη αρχείων σε μηνύματα.

Οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τί είναι το Διαδίκτυο και ποια είναι η κοινή ορολογία που σχετίζεται με αυτό.
 • Επιτυγχάνουν καθημερινές εργασίες περιήγησης στον ιστό.
 • Αποθηκεύουν ιστοσελίδες και να κάνουν λήψεις αρχείων από τον ιστό.
 • Κατανοούν τι είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και να γνωρίζουν τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του.
 • Γνωρίζουν για τους δικτυακούς εθιμοτυπικούς κανόνες συμπεριφοράς (netiquette) κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Δημιουργούν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να κάνουν ορθογραφικό έλεγχο και να τα αποστέλλουν.
 • Γνωρίζουν μεθόδους βελτίωσης της παραγωγικότητας κατά την εργασία με λογισμικό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΚΟΠΟΣ

Το ταχύρυθμο αυτό τμήμα περιλαμβάνει τη διδασκαλία των τριών βασικών ενοτήτων χειρισμού Η/Υ (Word, Excel, Internet) και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με το βασικό χειρισμό Η/Υ. Η διδασκαλία πραγματοποιείται από έμπειρους καθηγητές πληροφορικής και σκοπός της είναι η προετοιμασία των σπουδαστών για την απόκτηση του πιστοποιητικού ECDL (ECDL PROFILE 3).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και είναι εναρμονισμένο με Διεθνή Επαγγελματικά Περιγράμματα κατά ISCO 88.

• Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια του ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία αφορούν στους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

• Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών:
1. Απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ.
2. Εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση.
3. Άνεργοι που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

• Τα τμήματα είναι ολιγομελή, έως 10 ατόμων, και σε κάθε θέση εργασίας αντιστοιχεί ένας Η/Υ.

• Μετά την αποφοίτηση, παρέχεται στήριξη των σπουδαστών όσον αφορά θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Διάρκεια: 1μήνας
Ωράρια:
Πρωινά - Απογευματινά
Κόστος Προγράμματος: 150€ (δίδακτρα - παράδοση μαθημάτων με καθηγητή)
Έκπτωση:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

To KEME είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο της ECDL (0152) . Οι σπουδαστές μας, μπορούν να πιστοποιούν τις γνώσεις τους δίνοντας εξετάσεις που διενεργούνται στον δικό μας χώρο, κάθε 15 μέρες, με στόχο να αποκτήσουν την πιστοποίηση της ECDL. Οι εξετάσεις μπορούν να δίδονται παράλληλα με τη διδασκαλία των μαθημάτων στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας.

Δηλώστε συμμετοχή

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο

Σχόλια