Θεσσαλονίκη - 2310266480 | [email protected]

Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

Χειρισμός Η/Υ-Προχωρημένο Επίπεδο / Word-Excel-Access-PowerPoint

ΠΕΡIΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι

Επεξεργασία Κειμένου (WordProcessing)

Περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου (Word) για δημιουργία εγγράφων και τη χρησιμοποίηση πολύπλοκων λειτουργιών και προχωρημένων δεξιοτήτων.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να εργαστούν αποδοτικά σε υψηλότερο επίπεδο και να παράγουν ποικίλα αποτελέσματα επεξεργασίας κειμένου και πολύπλοκα έντυπα.
Επίσης, θα είναι σε θέση να μορφοποιούν και να σχεδιάζουν προσφορές που περιλαμβάνουν πίνακες, φόρμες και γραφικά. Τέλος, θα είναι ικανοί να χειρίζονται εργαλεία, όπως π.χ μακροεντολές, και να ολοκληρώνουν προχωρημένες εργασίες συγχώνευσηςαλληλογραφίας.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

Υπολογιστικά Φύλλα (Spreadsheets)

Περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση της σχετικής εφαρμογής (Excel) για τη δημιουργία Υπολογιστικών Φύλλων ανώτερου επιπέδου.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να εργαστούν αποδοτικά στην επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων, κειμένων και γραφημάτων. Επιπλέον, θα είναι ικανοί να ταξινομούν και να συνδέουν δεδομένα, να σχεδιάζουν ερωτήματα, να πραγματοποιούν προχωρημένες μορφοποιήσεις και χειρισμούς σε γραφήματα και σχήματα, και να δημιουργούν λογικές, στατιστικές και μαθηματικές συναρτήσεις. Τέλος, θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα εργαλεία ανάλυσης και ελέγχου καθώς και να καταγράφουν και να εκτελούν απλές μακροεντολές.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙI

Παρουσιάσεις (Presentation)

Περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση της σχετικής εφαρμογής (PowerPoint) για την προετοιμασία, το σχεδιασμό και την επεξεργασία παρουσιάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να εργαστούν αποδοτικά στη δημιουργία παρουσιάσεων που απαιτούν τη χρήση προχωρημένων δεξιοτήτων και να μορφοποιούν διαφάνειες χρησιμοποιώντας απαιτητικές τεχνικές διάταξης (ακόμα και τη χρήση εφέ πολυμέσων). Επιπλέον, θα είναι σε θέση να επεξεργάζονται διαγράμματα και γραφήματα, να εμπλουτίζουν τη δουλειά τους χρησιμοποιώντας εργαλεία εικόνων και σχεδίασης και να χρησιμοποιούν μακροεντολές που αναφέρονται στην εφαρμογή πολυμέσων.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ IV

Χρήση Βάσεων Δεδομένων (UsingDatabases)

Περιλαμβάνει τη διδασκαλία των δυνατοτήτων της σχετικής εφαρμογής (Access) για την επεξεργασία Βάσεων Δεδομένων με πιο σύνθετες δεξιότητες. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας πρέπει να είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε τη βάση δεδομένων για να οργανώνετε, να προβάλλετε και να παρουσιάζετε τις πληροφορίες της βάσης χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές διαχείρισης δεδομένων.
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να εργαστούν αποδοτικά χρησιμοποιώντας μεθόδους με τις οποίες θα μπορούν να συσχετίσουν και να οργανώσουν πολύπλοκα δεδομένα. Επιπλέον, θα μπορούν να δημιουργούν και να χειρίζονται απλές μακροεντολές, και να επεξεργάζονται δεδομένα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΚΟΠΟΣ

Το ταχύρυθμο αυτό τμήμα περιλαμβάνει τη διδασκαλία των τριών βασικών ενοτήτων χειρισμού Η/Υ (Word, Excel, Internet) και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με το βασικό χειρισμό Η/Υ. Η διδασκαλία πραγματοποιείται από έμπειρους καθηγητές πληροφορικής και σκοπός της είναι η προετοιμασία των σπουδαστών για την απόκτηση του πιστοποιητικού ECDL (ECDL PROFILE 3).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και είναι εναρμονισμένο με Διεθνή Επαγγελματικά Περιγράμματα κατά ISCO 88.
• Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια του ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία αφορούν στους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.
• Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών:
1. Απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ.
2. Εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση.
3. Άνεργοι που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.
• Τα τμήματα είναι ολιγομελή, έως 10 ατόμων, και σε κάθε θέση εργασίας αντιστοιχεί ένας Η/Υ.
• Μετά την αποφοίτηση, παρέχεται στήριξη των σπουδαστών όσον αφορά θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Διάρκεια: 1.5μήνας
Ωράρια:
Πρωινά - Απογευματινά
Κόστος Προγράμματος: 400€ (δίδακτρα - παράδοση μαθημάτων με καθηγητή)
Έκπτωση:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

To KEME είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο της ECDL (0152) . Οι σπουδαστές μας, μπορούν να πιστοποιούν τις γνώσεις τους δίνοντας εξετάσεις που διενεργούνται στον δικό μας χώρο, κάθε 15 μέρες, με στόχο να αποκτήσουν την πιστοποίηση της ECDL. Οι εξετάσεις μπορούν να δίδονται παράλληλα με τη διδασκαλία των μαθημάτων στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας.

Δηλώστε συμμετοχή

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο

Σχόλια