Σεμινάρια Digital Marketing

Διαβάστε περισσότερα για Σεμινάρια Digital Marketing
σεμιναρια-digital-marketing
Διάρκεια: 44 ώρες | κάθε ώρα εκπαίδευσης αποτελείται από 50 λεπτά

Τα μαθήματα Digital Marketing στοχεύουν στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τεχνικές διαφήμισης ιστοσελίδων. Το εν λόγω σεμινάριο περιλαμβάνει αυτοτελείς ενότητες μέσα από τις οποίες ο εκπαιδευόμενος αποκτά γνώση και εξειδίκευση σε τεχνικές διαφήμισης στο Internet. Η εκπαίδευση είναι 100% πρακτική σε εργαστήρια υπολογιστών. Η ενότητα εκμάθησης τεχνικών SEO (Search Engine Optimization) έχει ως στόχο η ιστοσελίδα να γίνει “φιλική” ως προς τις μηχανές αναζήτησης και να επιτυγχάνει υψηλή κατάταξη σε αυτές. Η εκπαίδευση σε Social Media Marketing αφορά την διαχείριση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter κ.α. και τη διαφήμιση των ιστοσελίδων τους μέσα από τα εργαλεία που διαθέτουν αυτά. Μία από τις πιο σημαντικές ενότητες είναι αυτή που αφορά τα μαθήματα Google AdWords & Analytics, στα οποία διδάσκονται η δημιουργία Καμπάνιας, Ομάδας Διαφημίσεων, τεχνικές Remarketing, ερμηνεία στατιστικών δεικτών κ.α. Το σεμινάριο Digital Marketing  ολοκληρώνεται με την εκπαίδευση στην κατασκευή Νewsletter από γνωστές πλατφόρμες πχ mailchimp κ.α.