Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

Σεμινάρια Προώθησης Ιστοσελίδων – Μαθήματα Digital Marketing | SEO, Google AdWords, Social Media Marketing, E-mail Marketing

ΠΕΡIΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

To παρακάτω πρόγραμμα σεμιναρίου διεξάγεται είτε δια ζώσης, είτε με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης, με live διδασκαλία από εισηγητές – επαγγελματίες της αγοράς, μέσω on-line πλατφόρμας.

Δείτε αναλυτικά το περιεχόμενο του Webinar στο παρακάτω link: https://www.keme.com.gr/σεμινάρια-marketing/webinar-digital-marketing/

To παρακάτω πρόγραμμα σεμιναρίου διεξάγεται στην πλήρη του μορφή είτε δια ζώσης, είτε με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης, με live διδασκαλία από εισηγητές – επαγγελματίες της αγοράς, μέσω on-line πλατφόρμας.

ENOTHTA I

S.E.O. (Search Engine Optimization)

 • Επιλογή κατάλληλων keywords
 • Έρευνα ανταγωνισμού
 • Εισαγωγή στην HTML5
 • Σύνταξη ποιοτικού περιεχομένου ιστοσελίδας
 • Domain name
 • Title (Τίτλος ιστοσελίδας)
 • Meta tags, Meta description, Meta keywords, Meta robots
 • Heading tags
 • Urls
 • Εικόνες
 • Αποφυγή των Google penalties
 • SEO σε CMS (wordpress) website
 • Ταχύτητα σελίδας
 • Bounce Rate

ENOTHTA IΙ

Social Media marketing

 • Δημιουργία επαγγελματικής σελίδας facebook
 • Διαφημίσεις στο facebook – 9 Είδη διαφημίσεων
 • Στατιστικά διαφημιστικών καμπανιών – Βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων
 • Επαναληπτικό marketing – Retargeting
 • Δημιουργία στοχευμένων κοινών – Audiences
 • Δημιουργία επαγγελματικής σελίδας στο Linkedin
 • Διαφημιστικές καμπάνιες στο Linkedin
 • Τεχνικές αξιοποίησης Twitter
 • Διαφημιστικές καμπάνιες στο Twitter
 • Διαφημιστικές καμπάνιες στο Instagram
 • Χρήση άλλων social δικτύων

ENOTHTA ΙII

PPC – Google AdWords

 • Δημιουργία δομής λογαριασμού
 • Διαφημίσεις αναζήτησης – Search ads
 • Διαφημίσεις στο δίκτυο εμφάνισης – Display ads
 • Επαναληπτικό marketing – Remarketing
 • Διαφημίσεις Video
 • Δημιουργία στοχευμένου κοινού – Audiences
 • Στατιστικά Reports
 • Τεχνικές δημιουργίας ενός ποιοτικού λογαριασμού
 • Εργαλεία μελέτης προσφοράς – ζήτησης keywords

ENOTHTA IV

Web Analytics (Google Analytics)

 • Μελέτη της δομής του λογαριασμού και σημαντικές πληροφορίες
 • Αρχικοποίηση λογαριασμού – Ρυθμίσεις
 • Σύνδεση λογαριασμών
 • Δημιοουργία κοινού – Audiences
 • Ρύθμιση στόχων – Goals
 • Ρύθμιση eCommerce και αξιολόγηση στατιστικών
 • Αναφορές – Reports
 • Όλα τα εργαλεία και οι τεχνικές για την μελέτη της συμπεριφοράς των επισκεπτών ενός website

ENOTHTA V

 • Affiliate marketing
 • E-mail marketing
 • Ερωτήσεις – Απορίες

 

Χρονοδιάγραμμα / Διαχωρισμός ανά διδακτικές ώρες:

  Ενότητα Διδακτικές ώρες
1η ενότητα S.E.O. (Search Engine Optimization) 6
2η ενότητα Social Media Marketing – Διαφήμιση στο Facebook 12
3η ενότητα PPC – Google AdWords 15
4η ενότητα Web Analytics – Google Analytics 4
5η ενότητα Affiliate – Mail Marketing 3
Σύνολο 40
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΚΟΠΟΣ

Μαθήματα Προώθησης Ιστοσελίδων  – Σεμινάρια Digital Marketing – SEO – Google Adwords – Social Media – Email Marketing. Τα Μαθήματα Digital Marketing στοχεύουν στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τεχνικές διαφήμισης ιστοσελίδων. Το εν λόγω σεμινάριο περιλαμβάνει αυτοτελείς ενότητες μέσα από τις οποίες ο εκπαιδευόμενος αποκτά γνώση και εξειδίκευση σε τεχνικές διαφήμισης στο Internet. Η εκπαίδευση είναι 100% πρακτική σε εργαστήρια υπολογιστών. Η ενότητα εκμάθησης τεχνικών SEO (Search Engine Optimization) έχει ως στόχο η ιστοσελίδα να γίνει “φιλική” ως προς τις μηχανές αναζήτησης και να επιτυγχάνει υψηλή κατάταξη σε αυτές. Η εκπαίδευση σε Social Media Marketing αφορά την διαχείριση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter κ.α. και τη διαφήμιση των ιστοσελίδων τους μέσα από τα εργαλεία που διαθέτουν αυτά. Μία από τις πιο σημαντικές ενότητες είναι αυτή που αφορά τα μαθήματα Google AdWords & Analytics, στα οποία διδάσκονται η δημιουργία Καμπάνιας, Ομάδας Διαφημίσεων, τεχνικές Remarketing, ερμηνεία στατιστικών δεικτών κ.α Το σεμινάριο Digital Marketing  ολοκληρώνεται με την εκπαίδευση στην κατασκευή Νewsletter από γνωστές πλατφόρμες πχ mailchimp κ.α. Μετά το τέλος του προγράμματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση: Α. Να εργαστούν ως υπάλληλοι ή στελέχη Digital Marketing στο τμήμα Πωλήσεων ή/και Marketing διαφόρων επιχειρήσεων (εμπορικών, παροχής υπηρεσιών κ.α.) ή ως εξειδικευμένα στον τομέα του Social Media Marketing στελέχη. Β. Να εργαστούν ως freelancers digital marketers. Γ. Να χειρίζονται τα εργαλεία των περισσότερων σύγχρονων Social Media, με σκοπό να προβάλουν και να προωθήσουν τη δική τους επιχείρηση με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Το σεμινάριο digital marketing έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και είναι εναρμονισμένο με Διεθνή Επαγγελματικά Περιγράμματα κατά ISCO 88.

• Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια του ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία αφορούν στους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

• Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών (π.χ. απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ, εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση αλλά και άνεργοι που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας).

• Όσον αφορά την παρακολούθηση του σεμιναρίου με eLearning:
 H εκπαίδευση πραγματοποιείται με τηλεμαθήματα, μέσω online πλατφόρμας, κατά την οποία ο εισηγητής διδάσκει live, έτσι ώστε να διατηρούμε την ποιότητα της διδασκαλίας εξίσου υψηλή και αντίστοιχη με αυτή των δια ζώσης σεμιναρίων.
 Υπάρχει προσωπική επαφή με τους εισηγητές και με τον υπεύθυνο του τομέα, έτσι ώστε να επιλύονται όλα τα πιθανά ζητήματα ή οι όποιες απορίες προκύψουν.
 Οι εισηγητές είναι επαγγελματίες, ενεργοί στην αγορά εργασίας.
 Τα ωράρια είναι Πρωινά &Απογευματινά / Δυνατότητα εκπαίδευσης και τα Σάββατα
 Χορηγείται πλήρες πακέτο σημειώσεων / Λυμένα παραδείγματα &Ασκήσεις
 Με το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Σπουδών σύμφωνα με την επίσημη άδεια του ΕΟΠΠΕΠ.
Διάρκεια: 40 ώρες | κάθε ώρα εκπαίδευσης αποτελείται από 50 λεπτά
Ωράρια:
Απογευματινά - Βραδινά 2 φορές/εβδομάδα
Ειδικά Ωράρια Σαββάτου
Κόστος Προγράμματος: 490 Eυρώ | Δυνατότητα Αποπληρωμής σε 2 ισόποσες δόσεις - 1η δόση προκαταβολή & 2η δόση στα μισά του προγράμματος
Έκπτωση: Ειδική Τιμή | 440 Ευρώ για Φοιτητές & Ανέργους - Δυνατότητα Αποπληρωμής σε 2 ισόποσες δόσεις - 1η δόση προκαταβολή & 2η δόση στα μισά του προγράμματος

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει. Η πιστοποίηση είναι σύμφωνη με την άδεια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).
Δηλώστε συμμετοχή

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας