Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί να εμπιστευτώ το ΚΕΜΕ για την επαγγελματική μου κατάρτιση;
  1. Πιστοποιημένα Προγράμματα σπουδών από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας (Αριθμός Αδείας Α 23685), με αντιστοίχιση σε διεθνή επαγγελματικά περιγράμματα κατά ISCO 88 και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

  2. Προγράμματα Σπουδών με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας, με έμφαση στην πράξη για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.

  3. Επιλεγμένοι εκπαιδευτές – εισηγητές με επαγγελματική εμπειρία και σταδιοδρομία σε μεγάλες επιχειρήσεις.

  4. Προγράμματα Σπουδών χωρίς περιορισμούς φοίτησης που απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο ανεξαρτήτως ηλικίας και επιπέδου σπουδών.

  5. Ολιγομελή τμήματα έως 10 ατόμων με προσωπικό Η/Υ για κάθε σπουδαστή.

  6. Προσωπική ενασχόληση του εκπαιδευτή με τον κάθε σπουδαστή.
Πως πιστοποιούνται οι γνώσεις μου, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών που έχω παρακολουθήσει ;

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει. Η πιστοποίηση είναι σύμφωνη με την άδεια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).

Τι προοπτικές απασχόλησης μου παρέχει το ΚΕΜΕ, μετά την ολοκλήρωση της επαγγελματικής μου εκπαίδευσης & κατάρτισης ;

Το ΚΕΜΕ από το 1988 είναι γνωστό στις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας αλλά και της υπόλοιπης χώρας, για την άρτια εκπαίδευση & εξειδίκευση που προσφέρει στους σπουδαστές του.  Οι επιχειρήσεις, μας εμπιστεύονται για την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουμε στους σπουδαστές μας και απευθύνονται σε εμάς για την τροφοδότηση τους με το κατάλληλο προσωπικό. Μεγάλος αριθμός αποφοίτων μας, με τη δική μας καθοδήγηση  & στήριξη, δημιούργησε τη δική του επιχείρηση. Επιπλέον πολλοί από τους αποφοίτους  μας, εργάζονται σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.