Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

Φόρμα Εγγραφής

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

*(απαραίτητα πεδία)

ΕΠΩΝΥΜΟ*

ONOMA*

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ*

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ*

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ*

ΔΗΜΟΣ*

Τ.Κ.*

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ*

E-mail*

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ*

Α.Φ.Μ.*

ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΕΚΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑΑΝΕΡΓΟΣ/ΗΜΙΣΘΩΤΟΣ/ΗΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η

ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου & Φοροτεχνικού Γραφείου (1 έτος)Μηχανογραφημένη Λογιστική Β΄ & Γ΄ Κατηγορίας Βιβλία (6 μήνες)Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ' Κατηγορίας Βιβλία-Διπλογραφική Μέθοδος (2 μήνες)Φορολογική Λογιστική –Μηχανογραφημένη Λογιστική Β' Κατηγορίας Βιβλία - Απλογραφική Μέθοδος (1 μήνας)Μισθοδοσία & Εργατική Νομοθεσία (1 μήνας)Γραμματέας Διοίκησης με Εξειδίκευση σε Σύγχρονα Μέσα Επικοινωνίας (6 μήνες)Γραμματέας Διοίκησης (2 μήνες)Στέλεχος Τουριστικών & Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων-Associate Hotel Director (6μηνο)Υπάλληλος Υποδοχής – Κρατήσεων (3 μήνες)Marketing & Πωλήσεις (2 μήνες)Σεμινάριο Marketing (20 ώρες)Σεμινάριο Πωλήσεων (20 ώρες)Internet Marketing - Social Media Marketing/Google AdWords/SEO (28 ώρες)Web Design Κατασκευή & Προώθηση Ιστοσελίδας HTML5-CSS-SEO (51 ώρες)Web Development Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας με PHP (70 ώρες)Joomla! Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας (15 ώρες)e-Shop Κατασκευή & Διαχείριση Ηλεκτρονικού Καταστήματος (15 ώρες)Κατασκευή Ιστοσελίδων Wordpress (15 ώρες)Κατασκευή e-shop WordpressWeb design-Web development-Int. Marketing (6μηνο)Adobe Photoshop Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας (15 ώρες)Photoshop-Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας & Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας (λογότυπα, flyers, επαγγελματικές κάρτες)Graphics Design Επαγγελματικά Σεμινάρια Adobe Photoshop, Illustrator & InDesign(55ώρες)Χειρισμός Η/Υ – Βασικό Επίπεδο Windows-Word-Excel-Internet-Access-PowerPointΧειρισμός Η/Υ για ΑΣΕΠ– Βασικό Επίπεδο Word-Excel-InternetΧειρισμός Η/Υ – Προχωρημένο Επίπεδο

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΩΣ ΜΑΘΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ;

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/GOOGLEFACEBOOKSEMIFIND – ΣΕΛΙΔΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩNΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΛΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΕΧΩ ΦΟΙΤΗΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ/Α ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟΑΓΓΕΛΙΑΑΛΛΟ

Παρακαλούμε πληκτρολογήστε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα