Σεμινάριο Συσκευασίας | Σχεδιασμός Ετικέτας – Folder | 12 ώρες

Graphic Design Επαγγελματικά Σεμινάρια Adobe Photoshop, Illustrator & InDesign Ψηφιακή Επεξεργασία Φωτογραφίας – Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας – Συσκευασίες/60ώρες

Σεμινάρια Photoshop | Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας & Φωτογραφίας | 24 ώρες