ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Graphic Design Επαγγελματικά Σεμινάρια Adobe Photoshop, Illustrator & InDesign Ψηφιακή Επεξεργασία Φωτογραφίας – Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας – Συσκευασίες/ 60 ώρες

LIVE WEBINAR Photoshop | Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας – 25 ώρες

LIVE WEBINAR Graphic Design Επαγγελματικά Σεμινάρια Photoshop, Illustrator & InDesign – Επεξεργασία Φωτογραφίας | Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας & Συσκευασίας – 60 ώρες