Στέλεχος Τουριστικών & Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων / 6 Μήνες

Σεμινάριο Receptionist – Υπάλληλος Υποδοχής Κρατήσεων / 2 μήνες

Σεμινάριο F&B Executive – Στέλεχος Επισιτισμού / 35 Ώρες