Στέλεχος Τουριστικών & Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων / 6 Μήνες

Σεμινάριο Receptionist – Υπάλληλος Υποδοχής Κρατήσεων / 2 μήνες