Σεμινάρια Φορολογικής Λογιστικής – Έσοδα Έξοδα -Β’Κατηγορίας Βιβλία -Απλογραφική Μέθοδος /1-μήνας

Σεμινάρια Photoshop | Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας & Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας (λογότυπα, flyers, επαγγελματικές κάρτες) /24 ώρες

Digital Marketing Σεμινάρια Προώθησης Ιστοσελίδων-Internet Marketing | SEO, Google AdWords, Social Media, e-Mail Marketing – 44 ώρες

Graphic Design Επαγγελματικά Σεμινάρια Adobe Photoshop, Illustrator & InDesign Ψηφιακή Επεξεργασία Φωτογραφίας – Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας – Συσκευασίες/60ώρες

Σεμινάριο Receptionist – Υπάλληλος Υποδοχής Κρατήσεων / 2 μήνες

Σεμινάριο F&B Executive – Στέλεχος Επισιτισμού / 35 Ώρες

Σεμινάριο Κατασκευής Ιστοσελίδας & e-Shop WordPress – Προώθηση Ιστοσελίδας SEO | 36 ώρες

Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου & Φοροτεχνικού Γραφείου / 1 ακαδημαϊκό έτος | Δυνατότητα παρακολούθησης και χωρίς προαπαιτούμενες γνώσεις λογιστικής

Σεμινάρια Μηχανογραφημένης Λογιστικής Γ’Κατηγορίας Βιβλία – Διπλογραφική Μέθοδος | SOFT1 | ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP / 2,5 μήνες

Τμήμα Μηχανογραφημένης Λογιστικής Β΄& Γ΄ Κατηγορίας Βιβλία/ERP Προγράμματα/Φορολογικά-Εργατικά /6-μηνο | Δυνατότητα παρακολούθησης και χωρίς προαπαιτούμενες γνώσεις λογιστικής