Θεσσαλονίκη - 2310266480 | [email protected]

Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

Σεμινάρια Φορολογικής Λογιστικής – Έσοδα Έξοδα -Β’Κατηγορίας Βιβλία -Απλογραφική Μέθοδος /1-μήνας

0

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ENOTHTA I

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Διαδικασία έναρξης – τροποποίησης & διακοπής επιτηδεύματος ατομικών επιχειρήσεων και εταιρειών
 • Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)
 • Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο (3842/2010, 4172/2013, 4173/2013)

ENOTHTA IΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Ενημέρωση βιβλίου Εσόδων – Εξόδων (καταχώρηση εγγραφών)
 • Υπολογισμός ΦΠΑ Περιοδικής Δήλωσης
 • Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (ενδοκοινοτικές συναλλαγές)
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας – Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ
 • ΦΜΥ – ΑΠΔ – Ε7
 • Μητρώο Παγίων
 • Διενέργεια αποσβέσεων χρήσης
 • Κλείσιμο βιβλίων – Τέλος χρήσης
 • Συμπλήρωση και υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων και εταιρειών (Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε9)
 • Εκκαθάριση φόρου
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ : ΚΕF5 ERP, xLINE ERP Altec, EXTRA Μισθοδοσία epsilon net 

 


 

• Το φορολογικό σεμινάριο έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και είναι εναρμονισμένο Διεθνή Επαγγελματικά Περιγράμματα κατά ISCO 88.

• Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια του ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία αφορούν στους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

• Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών:
1. Απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ.
2. Εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση.
3. Άνεργοι που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

• Τα τμήματα είναι ολιγομελή, έως 10 ατόμων, και σε κάθε θέση εργασίας αντιστοιχεί ένας Η/Υ.

• Μετά την αποφοίτηση, παρέχεται στήριξη των σπουδαστών όσον αφορά θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.


 

ΩΡΑΡΙΑΠΡΩΙΝΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ (3 ΦΟΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ x 3 ΩΡΕΣ)

ΕΚΠΤΩΣΗ: Σε φοιτητές & ανέργους

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δόσεις. 1η Δόση δίδεται με την εγγραφή .

 


Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει. Η πιστοποίηση είναι σύμφωνη με την άδεια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).

 

Δηλώστε Συμμετοχή!

Share.