Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

LIVE WEBINAR Σεμινάρια Adobe After Effects | Video Editing – Animation – Composition | -20% EARLY BIRD ΕΩΣ 31/7

0

ΠΕΡIΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ENOTHTA I

 

Απαραίτητες Γνώσεις

• Χρησιμότητα του After Effect
• Δημιουργία απλού motion graphics video
• Δημιουργία καινούργιου project & composition ρυθμίζοντας επιλογές και ρυθμίσεις του after effect
• Γνωριμία με το περιβάλλον After Effects

 

ENOTHTA II

 

After Effects για φωτογραφίες

• Animation με keyframes
• Κατηγορίες των keyframes
• Τι είναι το anchor point και πως το χρησιμοποιούμε στο animation
• Anchorpoint και pan behind tool

 

ENOTHTA III

 

After Effects για γραφικά

• Εισαγωγή γραφικών στοιχείων από άλλα προγράμματα (Photoshop, Illustrator)
• Δημιουργία γραφικών στοιχείων μέσα στο AfterEffects
• Ιεραρχική δομή των compositions χρησιμοποιώντας το ένα composition μέσα στο άλλο
• Motionpath. Τι είναι, πως δημιουργείται και πως το τροποποιούμε.
• Motion path και κατηγορίες των keyframes αυτού: auto bezier, continuous bezier, bezier
• Δημιουργία animation για κείμενο στο After Effects
• Πως αλληλεπιδρούν τα layers της timeline μεταξύ τους: transfer modes, track matte.

 

ENOTHTA IV

 

After Effects για video

• Background ενός βίντεο με την τεχνική greenscreen.
• Motiontracking: κίνηση σημείων σε ένα βίντεο με στόχο την προσθήκη γραφικών που θα φαίνονται ως μέρος της εικόνας.
• Αλλαγές στην ταχύτητα ενός βίντεο με τη βοήθεια της γραφικής αναπαράστασης της ταχύτητας και επιτάχυνσης.
• Color correction ενός βίντεο. Οι διάφορες προσεγγίσεις και τα αντίστοιχα εφέ.
• Εργαλείο pen (πένα) για δημιουργία κινούμενης μάσκας
Rotoscoping με το pentool

 

ENOTHTA V

 

After Effects για δημιουργία τρισδιάστατων γραφικών με κίνηση

• Η τρίτη διάσταση στο After Effects μέρος πρώτο. Κάμερα, φώτα και ρυθμίσεις για δημιουργικό έλεγχο
• Η τρίτη διάσταση στο After Effects μέρος δεύτερο. Δημιουργώντας animation στον τρισδιάστατο χώρο.

 

ΤΕΛΙΚΟ PROJECT

Πραγματοποίηση τελικής εργασίας, η οποία περιλαμβάνει το συνδυασμό των τεχνικών που διδάχθηκαν οι εκπαιδευόμενοι.


• Το  σεμινάριο Adobe After Effects  έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και είναι εναρμονισμένο Διεθνή Επαγγελματικά Περιγράμματα κατά ISCO 88.

• Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια του ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία αφορούν στους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

• Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών:

1. Απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ.
2. Εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση.

• Τα τμήματα είναι ολιγομελή και κάθε σπουδαστής κατέχει τη δική του θέση εργασίας σε  Η/Υ.

• Μετά την αποφοίτηση, παρέχεται στήριξη των σπουδαστών όσον αφορά θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.


 

ΩΡΑΡΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ – ΒΡΑΔΥΝΑ  (καθημερινές)

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :440 Ευρώ | Δυνατότητα αποπληρωμής σε 2 ισόποσες δόσεις – 1η δόση προκαταβολή με την εγγραφή, 2η δόση στα μισά του προγράμματος

 

Early Bird 20% : 350€ για Προκρατήσεις Θέσεων Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. | Εγγραφές Κρατήσεων έως 31/07 | Κατοχύρωση Θέσης – Προκαταβολή με την εγγραφή 175€

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δόσεις. 1η Δόση δίδεται με την εγγραφή .

 


Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει. Η πιστοποίηση είναι σύμφωνη με την άδεια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).

 

Share.