Θεσσαλονίκη - 2310266480 | [email protected]

Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

Σεμινάριο Μισθοδοσίας & Εργατικής Νομοθεσίας / 1 μήνας – Σαββατοκύριακο

0

ENOTHTA I

NOMIKO ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Νομοθετικό πλαίσιο Μισθοδοσίας
 • Βασικές εργατικές και ασφαλιστικές έννοιες
 • Συμβάσεις εργασίας ( είδη και ισχύ αυτών)
 • Μορφές εργασίας (πλήρης -μερική -εκ περιτροπής)
 • Εργατικά θέματα σχετικά με κατώτατο νομοθετημένο μισθό, άδειες μισθωτών, αργίες.
 • Πρόσληψη μισθωτού: Απογραφή στοιχείων, αναγγελία πρόσληψης, πίνακας προσωπικού , σύμβαση εργασίας -γνωστοποίηση των όρων ΠΔ156/94
 • Υποχρεώσεις εργοδότη -Διαδικασίες με Επιθεώρηση εργασίας , ΙΚΑ , ΟΑΕΔ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Εφαρμογή υπολογισμού μισθοδοσίας
 • Υπολογισμός και υποβολή ΑΠΔ
 • Υπολογισμοί αδείας , επιδόματος αδείας
 • Επιδόματα εορτών ( Χριστουγέννων και Πάσχα)
 • Ασθένεια , Λοχεία
 • Υπερωρία – Υπερεργασία
 • Υπολογισμός μερικής & εκ περιτροπής εργασίας
 • Ανάλυση μισθοδοτικής κατάστασης & αποδείξεων πληρωμής
 • Ανάλυση εντύπων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
 • Καταγγελία σύμβασης (απόλυση) -Αποζημίωση
 • Φόρος Μισθωτών υπηρεσιών
 • Ετήσιες καταστάσεις προσωπικού ,βιβλίο αδειών , βιβλίο υπερωριών

 

Μηχανογράφηση

Εκπαίδευση στο Λογιστικό Πρόγραμμα : EXTRA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ EPSILONNET

 


 

• Το σεμινάριο μισθοδοσίας έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και είναι εναρμονισμένο Διεθνή Επαγγελματικά Περιγράμματα κατά ISCO 88.

• Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια του ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία αφορούν στους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

• Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών:
1. Απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ.
2. Εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση.
3. Άνεργοι που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

• Τα τμήματα είναι ολιγομελή, έως 10 ατόμων, και σε κάθε θέση εργασίας αντιστοιχεί ένας Η/Υ.

• Μετά την αποφοίτηση, παρέχεται στήριξη των σπουδαστών όσον αφορά θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.


 

ΩΡΑΡΙΑΠΡΩΙΝΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ – ΒΡΑΔΥΝΑ  (2 ΦΟΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ x 3 ΩΡΕΣ)

ΕΚΠΤΩΣΗ: Σε φοιτητές & ανέργους

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δόσεις. 1η Δόση δίδεται με την εγγραφή .

 


Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει. Η πιστοποίηση είναι σύμφωνη με την άδεια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).

 

Δηλώστε συμμετοχή πατώντας το παρακάτω κουμπί και στο πεδίο “Το μήνυμά σας” συμπληρώστε το σεμινάριο για το οποίο ενδιαφέρεστε

 

Δηλώστε Συμμετοχή!

Share.