Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

Σεμινάριο Συσκευασίας | Σχεδιασμός Ετικέτας – Folder | 12 ώρες

0

ΠΕΡIΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ENOTHΤΕΣ

  1. Ετικέτα – Label
  2. Ανάπτυγμα
  3. Κοπτικό
  4. Διπλώματα – Πικμάνσεις
  5. Προετοιμασία εκτύπωσης
ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ PROJECT
  • Σχεδιασμός & Κατασκευή Συσκευασίας
  • Σχεδιασμός & Κατασκευή Ετικέτας για Συσκευασίες
  • Σχεδιασμός Folder

** Το παρόν σεμινάριο έχει ως βασική προϋπόθεση την καλή γνώση του λογισμικού Adobe Illustrator & InDesign **

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Σάββατο 10:30-13:00 & Τετάρτη 18:00-19:45

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο τμήματος | Έκπτωση 10% για Φοιτητές & Ανέργους

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δόσεις. 1η Δόση δίδεται με την εγγραφή .

 


Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει. Η πιστοποίηση είναι σύμφωνη με την άδεια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).

 

Δηλώστε Συμμετοχή!

Share.