Θεσσαλονίκη - 2310266480 | [email protected]

Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

Γραμματέων Διοίκησης με Έμφαση σε Μηχανογραφημένα ERP Προγράμματα Λογιστικής & στα Σύγχρονα Μέσα Επικοινωνίας | Διαχείριση Website & Eshop, Social Media και Email Marketing / 6μηνο

0

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ENOTHTA I

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

 • Τύποι γραμματέων στις σύγχρονες επιχειρήσεις
 • Οργανόγραμμα Εργασιών
 • Τήρηση πρωτοκόλλου
 • Αρχειοθέτηση
 • Σύνταξη επιστολών
 • Δελτίο Τύπου
 • Τρόποι αντιμετώπισης δυσαρεστημένων πελατών
 • Σύνταξη βιογραφικού

ENOTHTA II

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ WEBSITE & e-SHOP

 • Διαχείριση Ιστοσελίδας μέσω του CMS WordPress | Βασικές Λειτουργίες (Διαχείριση πίνακα Ελέγχου, Προσθήκη Άρθρων , Δημιουργία Δημοσιεύσεων, Προσθήκη Πολυμέσων, Θέματα  – Μικροεφαρμογές (Widgets) ,Εγκατάσταση Πρόσθετων , Δημιουργία Σελίδων & Μενού, Επεξεργασία Προφίλ , Διαχείριση Σχολίων-Χρηστών)
 • Διαχείριση e-Shop | Διαχείριση Προϊόντων και Παραγγελιών, Κατηγορίες Ετικέτες Προϊόντων, Διαχείριση Σχολίων Κουπονιών
 • Εισαγωγή στο Photoshop – Επεξεργασία Εικόνων /Φωτογραφιών | Εισαγωγή , Οργάνωση & Διαχείριση Φωτογραφιών, Περιβάλλον και Εργαλεία του Photoshop, Αλλαγή Μεγέθους, Τροποποίηση Φωτεινότητας & Contrast, Δημιουργία Φωτοσκιάσεων με διάφορα Φίλτρα , Εισαγωγή Κειμένου & Γραφιστικών Στοιχείων

ENOTHTA IΙΙ

SOCIAL MEDIA & E-MAIL MARKETING

 • Facebook (Social signals, Πως χρησιμοποιείται το Facebook, Διαφήμιση στο Facebook, Δημιουργία Καμπάνιας)
 • GooglePlus
 • Τwitter
 • Linkedin
 • Youtube
 • Mail Marketing (Δημιουργία και Αποστολή Newsletter)

ENOTHTA ΙV

LIFE COACHING
Προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη δυναμικού μέσα από τη χρήση εργαλείων του Coaching
• Personal Branding
• Αναπτύσσοντας ικανότητες Επικοινωνίας
• Υλοποίηση στόχων – επίλυση προβλημάτων

 

ENOTHTA V

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

 • Άνοιγμα και Διαχείριση ειδών αποθήκης
 • Δημιουργία Πελατών & Προμηθευτών
 • Παραγγελιοληψία
 • Καταχώρηση Τιμολογίων -Πιστωτικά-Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών
 • Μετασχηματισμός Δελτίων Αποστολής σε Τιμολόγια
 • Μετασχηματισμός Τιμολογίων σε Πιστωτικά
 • Μετασχηματισμός σε Ακυρωτικά Τιμολόγια
 • Διαχείριση Πελατών-Προμηθευτών |Καταχώρηση αποδείξεων είσπραξης μετρητών/ αξιογράφων, πληρωμής μετρητών/ αξιογράφων
 • Μεταβίβαση Επιταγών σε Προμηθευτές
 • Στατιστικές Πωλήσεων Πελατών
 • Εκτυπώσεις Οικονομικές Πελατών
 • Εκτυπώσεις Οικονομικές Προμηθευτών

 

ΒΙΒΛΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)

 • Καταχώρηση Παραστατικών Πωλήσεων – Αγορών
 • Καταχώρηση Εξόδων
 • Υπολογισμός ΦΠΑ Περιοδικής Δήλωσης
 • Εκτύπωση Ισοζυγίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP – ATLANTIS ERP – SOFTONE ERP

Πραγματοποιείται Πρακτική Εκπαίδευση σε όλα τα ERP προγράμματα.

 

ENOTHTA VI

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 • Word ( Δημιουργία, Επεξεργασία, Μορφοποίηση Εγγράφων, Εισαγωγή Πινάκων, Εικόνων και Αντικειμένων Σχεδίασης, Ρυθμίσεις Σελίδας, Συγχώνευση αλληλογραφίας)
 • Excel ( Εισαγωγή Δεδομένων, Δημιουργία Λιστών, Επεξεργασία Γραμμών- Στηλών, Δημιουργία Μαθηματικών και Λογικών Τύπων, Συναρτήσεις, Μορφοποίηση Περιεχομένου Κελιών)
 • Internet ( Έννοιες Περιήγησης και Ασφάλειας στο Διαδίκτυο, Ρυθμίσεις Φυλλομετρητών ιστού( Web browsers) , Αγαπημένα, Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο,Οργάνωση & Διαχείριση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου)
 • PowerPoint (Δημιουργία Παρουσιάσεων, Χρήση Εφέ & Προσθήκη Πολυμέσων)

ENOTHTA VII

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ (www.e-prescription.gr)

 • Γενικά – Δομή & Λειτουργία της Εφαρμογής
 • Δημιουργία & Παραμετροποίηση Ηλεκτρονικών Συνταγών
 • Δημιουργία & Παραμετροποίηση Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων
 • Δημιουργία & Παραμετροποίηση Παραπεμπτικών Εξετάσεων

ENOTHTA VIII

 • Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης (Ramtype 5.0)

 

• Το σεμινάριο γραμματέων διοίκησης έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και είναι εναρμονισμένο Διεθνή Επαγγελματικά Περιγράμματα κατά ISCO 88.

• Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια του ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία αφορούν στους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

• Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών:
1. Απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ.
2. Εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση.
3. Άνεργοι που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

• Τα τμήματα είναι ολιγομελή, έως 10 ατόμων, και σε κάθε θέση εργασίας αντιστοιχεί ένας Η/Υ.

• Μετά την αποφοίτηση, παρέχεται στήριξη των σπουδαστών όσον αφορά θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.


 

ΩΡΑΡΙΑΠΡΩΙΝΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ  (2 έως 3 ΦΟΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ x 3 ΩΡΕΣ)

ΕΚΠΤΩΣΗ 10% σε φοιτητές & ανέργους

 


Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει. Η πιστοποίηση είναι σύμφωνη με την άδεια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).

 

Δηλώστε Συμμετοχή!

Share.