Θεσσαλονίκη - 2310266480 | [email protected]

Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

Digital Marketing Σεμινάρια Προώθησης Ιστοσελίδων-Internet Marketing | SEO, Google AdWords, Social Media, e-Mail Marketing – 44 ώρες

0

ΠΕΡIΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ENOTHTA I

S.E.O. (Search Engine Optimization)

 • Επιλογή κατάλληλων keywords
 • Έρευνα ανταγωνισμού
 • Εισαγωγή στην HTML5
 • Σύνταξη ποιοτικού περιεχομένου ιστοσελίδας
 • Domain name
 • Title (Τίτλος ιστοσελίδας)
 • Meta tags, Meta description, Meta keywords, Meta robots
 • Heading tags
 • Urls
 • Εικόνες
 • Αποφυγή των Google penalties
 • SEO σε CMS (wordpress) website
 • Ταχύτητα σελίδας
 • Bounce Rate

ENOTHTA IΙ

Social Media marketing

 • Δημιουργία επαγγελματικής σελίδας facebook
 • Διαφημίσεις στο facebook – 9 Είδη διαφημίσεων
 • Στατιστικά διαφημιστικών καμπανιών – Βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων
 • Επαναληπτικό marketing – Retargeting
 • Δημιουργία στοχευμένων κοινών – Audiences
 • Δημιουργία επαγγελματικής σελίδας στο Linkedin
 • Διαφημιστικές καμπάνιες στο Linkedin
 • Τεχνικές αξιοποίησης Twitter
 • Διαφημιστικές καμπάνιες στο Twitter
 • Διαφημιστικές καμπάνιες στο Instagram
 • Χρήση άλλων social δικτύων
 • Εργασία

ENOTHTA ΙII

PPC – Google AdWords

 • Δημιουργία δομής λογαριασμού
 • Διαφημίσεις αναζήτησης – Search ads
 • Διαφημίσεις στο δίκτυο εμφάνισης – Display ads
 • Επαναληπτικό marketing – Remarketing
 • Διαφημίσεις Video
 • Δημιουργία στοχευμένου κοινού – Audiences
 • Στατιστικά Reports
 • Τεχνικές δημιουργίας ενός ποιοτικού λογαριασμού
 • Εργαλεία μελέτης προσφοράς – ζήτησης keywords
 • Εργασία

ENOTHTA IV

Web Analytics (Google Analytics)

 • Μελέτη της δομής του λογαριασμού και σημαντικές πληροφορίες
 • Αρχικοποίηση λογαριασμού – Ρυθμίσεις
 • Σύνδεση λογαριασμών
 • Δημιοουργία κοινού – Audiences
 • Ρύθμιση στόχων – Goals
 • Ρύθμιση eCommerce και αξιολόγηση στατιστικών
 • Αναφορές – Reports
 • Όλα τα εργαλεία και οι τεχνικές για την μελέτη της συμπεριφοράς των επισκεπτών ενός website
 • Εργασία

ENOTHTA V

 • Affiliate marketing
 • E-mail marketing
 • Ερωτήσεις – Απορίες
 • Αξιολόγηση

ENOTHTA VI: SEO  (12 ώρες) **προαιρετική ενότητα**

On site seo

 • Mobile SEO – Responsive Website
 • Metadata
 • Εσωτερικά links
 • Structured data

Off site seo

 • Στρατηγική για Backlinks
 • Directories
 • Χρήση Backlink tools
 • Social Media
 • Άλλες τεχνικές βελτιστοποίησης

Ειδικά θέματα

 • Google Webmaster Tools
 • Sitemaps
 • Βασικές αρχές Usability
 • Εργαλεία αξιολόγησης – SEO Audit
 • Google Rich Cards
 • Accelerated Mobile Pages
 • Mobile SEO – Responsive Website
 • Local SEO
 • Google my Business

 

Χρονοδιάγραμμα / Διαχωρισμός ανά διδακτικές ώρες:

  Ενότητα Διδακτικές ώρες
1η ενότητα S.E.O. (Search Engine Optimization) 6
2η ενότητα Social Media Marketing –  Διαφήμιση στο Facebook 14
3η ενότητα PPC – Google AdWords – Διαφήμιση 14
4η ενότητα Web Analytics – Google Analytics 6
5η ενότητα  Affiliate – Mail Marketing 4
Σύνολο 44

 


ΩΡΑΡΙΑ : ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ – ΒΡΑΔΥΝΑ  (2 ΦΟΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ x 3 ΩΡΕΣ)

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο τμήματος | Έκπτωση 10% για Φοιτητές & Ανέργους

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δόσεις. 1η Δόση δίδεται με την εγγραφή .

 


Δηλώστε Συμμετοχή!

Share.