Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

Σεμινάριο Τυπογραφίας

ΠΕΡIΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  1. Γραμματοσειρές – τα πρώτα βήματα
  2. Βασικές κατηγορίες γραμματοσειρών
  3. Παρατηρώντας τα τυπογραφικά στοιχεία
  4. Συνδυάζοντας γραμματοσειρές (τυπογραφική ιεραρχία – τυπογραφική αρμονία – τυπογραφική διαφορά)
  5. Τυπογραφικά στοιχεία αντί για εικόνες
  6. Τυπογραφικές εφαρμογές με φαντασία
  7. Κρυμμένα γράμματα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΚΟΠΟΣ

Η τυπογραφία είναι το μέσο με το οποίο μια γραπτή ιδέα αποκτά υπόσταση. Λόγω του όγκου και της ποικιλίας των διαθέσιμων γραμματοσειρών, η επιλογή των στοιχείων που συνθέτουν αυτή την οπτική υπόσταση μπορεί να επηρεάσει την αναγνωσιμότητα μιας ιδέας καθώς και τα συναισθήματα του αναγνώστη. Η τυπογραφία και η τυπογραφική μελέτη αποτελεί τη βάση του επικοινωνιακού σχεδιασμού και κατά συνέπεια είναι ουσιώδες συστατικό της γραφιστικής εκπαίδευσης, είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του graphic design.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια του ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία αφορούν στους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

• Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών (π.χ. απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ, εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση αλλά και άνεργοι που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας).
Διάρκεια: 18 ώρες / 6 μαθήματα x 3 ώρες | κάθε ώρα εκπαίδευσης αποτελείται από 50 λεπτά
Ωράρια:
Απογευματινά - Βραδινά
Κόστος Προγράμματος: Ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο τμήματος
Έκπτωση: Ειδικές τιμές σε Φοιτητές & Ανέργους

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει. Η πιστοποίηση είναι σύμφωνη με την άδεια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).

Δηλώστε συμμετοχή

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας