Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

Σεμινάριο Συσκευασίας | Σχεδιασμός Ετικέτας – Folder

ΠΕΡIΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ENOTHΤΕΣ

  1. Ετικέτα – Label
  2. Ανάπτυγμα
  3. Κοπτικό
  4. Διπλώματα – Πικμάνσεις
  5. Προετοιμασία εκτύπωσης
ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ PROJECT
 • Σχεδιασμός & Κατασκευή Συσκευασίας
 • Σχεδιασμός & Κατασκευή Ετικέτας για Συσκευασίες
 • Σχεδιασμός Folder

 

** Το παρόν σεμινάριο έχει ως βασική προϋπόθεση την καλή γνώση του λογισμικού Adobe Illustrator & InDesign **

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΚΟΠΟΣ

Η συσκευασία έχει πολύπλευρη ‘’προσωπικότητα ‘’, εξυπηρετεί και επηρεάζει  τόσο το προϊόν όσο και τον καταναλωτή, καθώς παράλληλα συμβάλει στην αναγνωσιμότητα του προϊόντος που συσκευάζει και στην διαφοροποίησή του από άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα. Η διαδικασία από την ιδέα στο ράφι εμπλέκει πολλούς διαφορετικούς κλάδους. Το πρώτο στάδιο φυσικά ξεκινάει από τον σχεδιασμό. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου Συσκευασίας οι σπουδαστές, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Adobe Illustrator & InDesign, κάνουν πρακτική σχεδιάζοντας το “Ανάπτυγμα” της εκάστοτε συσκευασίας, της “Ετικέτας” καθώς και των “Πικμάνσεων – Κοπτικών” αυτής.  Επίσης αποκτούν εμπειρία στον σχεδιασμό Folder, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής ταυτότητας μίας εταιρείας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το σεμινάριο Συσκευασίας έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και είναι εναρμονισμένο με Διεθνή Επαγγελματικά Περιγράμματα κατά ISCO 88.

• Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια του ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία αφορούν στους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

• Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών (π.χ. απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ, εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση αλλά και άνεργοι που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας).
Διάρκεια: 12 ώρες | κάθε ώρα εκπαίδευσης αποτελείται από 50 λεπτά
Ωράρια:
Απογευματινά- Βραδινά
Κόστος Προγράμματος: Ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο τμήματος
Έκπτωση: Σε Φοιτητές & Ανέργους | Έκπτωση σε σπουδαστές του Σεμιναρίου Graphic Design

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει. Η πιστοποίηση είναι σύμφωνη με την άδεια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).

Δηλώστε συμμετοχή

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας