Σεμινάρια Web Design Κατασκευής & Προώθησης Ιστοσελίδων HTML5, CSS3, WordPress, e-Shop

Διάρκεια: 36 ώρες | κάθε ώρα εκπαίδευσης αποτελείται από 50 λεπτά

Τα Μαθήματα Κατασκευής Ιστοσελίδων WordPress απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται με στόχο την κατασκευή δυναμικών Ιστοσελίδων, μέσω του WordPress. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι σπουδαστές ασχολούνται με την κατασκευή ιστοσελίδων, μαθαίνοντας αρχικά, να εγκαθιστούν τοπικά στον υπολογιστή και να χρησιμοποιούν WordPress themes προκειμένου να σχεδιάσουν ένα ελκυστικό website. Επιπλέον οι σπουδαστές διδάσκονται τη δημιουργία, τροποποίηση και επεξεργασία child & premium themes καθώς και τις λειτουργίες και το σκοπό τους. Επίσης, δημιουργούν και επεξεργάζονται προχωρημένο σχεδιασμό της σελίδας μέσω page builders. Μαθαίνοντας να δημιουργούν plug in για  yoast seo εξοικειώνονται  κάνοντας καλύτερη βελτιστοποίηση της σελίδας. Τέλος, διδάσκονται πώς να  προστατεύσουν το site από διάφορες «επιθέσεις», την επεξεργασία και την ασφάλεια με free & premium plug in. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι σπουδαστές κατασκευάζουν μία δυναμική ιστοσελίδα βήμα προς βήμα, δημιουργούν μενού, διαχειρίζονται άρθρα και χρήστες και διδάσκονται τη διαδικασία που απαιτείται για να «ανέβει» το WordPress site σε ένα  Web Hosting Server. Μετά το τέλος του προγράμματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση: Α. Να εργαστούν ως υπάλληλοι ή freelancers στον τομέα της Κατασκευής Ιστοσελίδων, αξιοποιώντας τις δεξιότητες που προσφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.