Σεμινάρια Web Design Κατασκευής & Προώθησης Ιστοσελίδων HTML5, CSS3, Joomla, e-Shop, Internet Marketing

Διάρκεια: 36 ώρες

Τα Μαθήματα Κατασκευής Ιστοσελίδων WordPress απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται με στόχο την κατασκευή δυναμικών Ιστοσελίδων, μέσω του WordPress. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι σπουδαστές ασχολούνται με την κατασκευή ιστοσελίδων, μαθαίνοντας αρχικά, να εγκαθιστούν τοπικά στον υπολογιστή και να χρησιμοποιούν WordPress themes προκειμένου να σχεδιάσουν ένα ελκυστικό website. Επιπλέον οι σπουδαστές διδάσκονται τη δημιουργία, τροποποίηση και επεξεργασία child & premium themes καθώς και τις λειτουργίες και το σκοπό τους. Επίσης, δημιουργούν και επεξεργάζονται προχωρημένο σχεδιασμό της σελίδας μέσω page builders. Μαθαίνοντας να δημιουργούν plug in για  yoast seo εξοικειώνονται  κάνοντας καλύτερη βελτιστοποίηση της σελίδας. Τέλος, διδάσκονται πώς να  προστατεύσουν το site από διάφορες «επιθέσεις», την επεξεργασία και την ασφάλεια με free & premium plug in. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι σπουδαστές κατασκευάζουν μία δυναμική ιστοσελίδα βήμα προς βήμα, δημιουργούν μενού, διαχειρίζονται άρθρα και χρήστες και διδάσκονται τη διαδικασία που απαιτείται για να «ανέβει» το WordPress site σε ένα  Web Hosting Server.

Μετά το τέλος του προγράμματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:
Α. Να εργαστούν ως υπάλληλοι ή freelancers στον τομέα της Κατασκευής Ιστοσελίδων, αξιοποιώντας τις δεξιότητες που προσφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

 

Διάρκεια: 15 ώρες / 5 μαθήματα x 3ώρες

Τα Μαθήματα Κατασκευής Ιστοσελίδων WordPress απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται με στόχο την κατασκευή δυναμικών Ιστοσελίδων, μέσω του WordPress. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι σπουδαστές ασχολούνται με την κατασκευή ιστοσελίδων, μαθαίνοντας αρχικά, να εγκαθιστούν τοπικά στον υπολογιστή (localhost/WordPress/) και να χρησιμοποιούν free WordPressthemes προκειμένου να σχεδιάσουν ένα ελκυστικό website. Επιπλέον διδάσκονται τη λειτουργία του Adminarea μέσω pluginsthemesκ.α.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι σπουδαστές κατασκευάζουν μία δυναμική ιστοσελίδα βήμα προς βήμα, δημιουργούν μενού, διαχειρίζονται άρθρα και χρήστες και διδάσκονται τη διαδικασία που απαιτείται για να «ανέβει» το WordPress site σε ένα Free Web Hosting Server.

Μετά το τέλος του προγράμματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:
Α. Να κατασκευάσουν & να διαχειρίζονται μια ολοκληρωμένη δυναμική Ιστοσελίδα μέσω του CMS WordPress.
Β. Να εργαστούν ως υπάλληλοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες στον τομέα της Κατασκευής Ιστοσελίδων, αξιοποιώντας τις δεξιότητες που προσφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

σεμιναρια-eshop
Διάρκεια: 24ώρες / 8 μαθήματα x 3ώρες

Τα Μαθήματα Κατασκευής Ιστοσελίδων WordPress απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται με στόχο την κατασκευή δυναμικών Ιστοσελίδων, μέσω του WordPress. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι σπουδαστές ασχολούνται με την κατασκευή ιστοσελίδων, μαθαίνοντας αρχικά, να εγκαθιστούν τοπικά στον υπολογιστή (localhost/WordPress/) και να χρησιμοποιούν free WordPressthemes προκειμένου να σχεδιάσουν ένα ελκυστικό website. Επιπλέον διδάσκονται τη λειτουργία του Adminarea μέσω , plugins, themesκ.α.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι σπουδαστές κατασκευάζουν μία δυναμική ιστοσελίδα βήμα προς βήμα, δημιουργούν μενού, διαχειρίζονται άρθρα και χρήστες και διδάσκονται τη διαδικασία που απαιτείται για να «ανέβει» το WordPress site σε ένα Free Web Hosting Server.

Μετά το τέλος του προγράμματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:
Α. Να κατασκευάσουν & να διαχειρίζονται μια ολοκληρωμένη δυναμική Ιστοσελίδα μέσω του CMS WordPress.
Β. Να εργαστούν ως υπάλληλοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες στον τομέα της Κατασκευής Ιστοσελίδων, αξιοποιώντας τις δεξιότητες που προσφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

seminaria-wordpress
Διάρκεια: 15 ώρες / 5 μαθήματα x 3ώρες

Τα Σεμινάρια Κατασκευής Ιστοσελίδων Joomla απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται με στόχο την κατασκευή δυναμικών Ιστοσελίδων, μέσω του CMS Joomla. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι σπουδαστές ασχολούνται με την κατασκευή ιστοσελίδων, μαθαίνοντας αρχικά, να εγκαθιστούν τοπικά στον υπολογιστή (localhost/joomla/administrator) και να χρησιμοποιούν free joomla templates προκειμένου να σχεδιάσουν ένα ελκυστικό website. Επιπλέον διδάσκονται τη λειτουργία του Control Panel μέσω των Joomla extensions όπως modules, plugins, template, components, language packs.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι σπουδαστές κατασκευάζουν μία δυναμική ιστοσελίδα βήμα προς βήμα, δημιουργούν μενού, διαχειρίζονται άρθρα και χρήστες και διδάσκονται τη διαδικασία που απαιτείται για να “ανέβει” το Joomla site σε ένα Free Web Hosting Server.

Μετά το τέλος του προγράμματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:
Α. Να κατασκευάσουν & να διαχειρίζονται μια ολοκληρωμένη δυναμική Ιστοσελίδα μέσω του CMS Joomla.
Β. Να εργαστούν ως υπάλληλοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες στον τομέα της Κατασκευής Ιστοσελίδων, αξιοποιώντας τις δεξιότητες που προσφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

joomla-eshop
Διάρκεια: 24ώρες / 8 μαθήματα x 3ώρες

Τα Σεμινάρια Κατασκευής eShop Joomla – VirtueMart απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με την κατασκευή e-Shop μέσω του CMS Joomla και του πρόσθετου VirtueMart που το συνοδεύει.

Τα μαθήματα Joomla – VirtueMart έχουν ως στόχο την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχή κατασκευή & διαχείριση ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-Shop), μέσω του CMS Joomla.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι σπουδαστές ασχολούνται με την κατασκευή του δικού τους e-Shop μαθαίνοντας να εγκαθιστούν τοπικά στον υπολογιστή (localhost/joomla/administrator) το site τους και στην συνέχεια, μέσω των free joomla templates παραμετροποιούν εικαστικά και λειτουργικά το site.

Κατά την κατασκευή του e-Shop διδάσκεται βήμα προς βήμα ό,τι έχει σχέση με τη δημιουργία προϊόντων και των κατηγοριών τους, τη λειτουργία των παραγγελιών, την δημιουργία τρόπων πληρωμής και αποστολής των προϊόντων και γενικότερα όλες οι γνώσεις που απαιτούνται για την κατασκευή και διαχείριση ενός ολοκληρωμένου e-Shop.

Κατά την διάρκεια των μαθημάτων Joomla – VirtueMart, οι σπουδαστές εργάζονται σε συγκεκριμένο project με στόχο την εκμάθηση της διαδικασίας που απαιτείται για να ανέβει το eshop σε ένα Free Web Hosting Server.

 

Διάρκεια: 20 ώρες

Τα σεμινάρια Google Adwords και Google Analytics Advanced αποσκοπούν στην πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών σχετικά με τα πιο εξειδικευμένα εργαλεία βελτιστοποίησης διαφημιστικής καμπάνιας αλλά και αξιολόγησης αυτής.

Στην ενότητα που καλύπτεται στα μαθήματα Adwords, oι σπουδαστές εκπαιδεύονται πρακτικά μέσα σε εργαστήρια Η/Υ στην δημιουργία “δυναμικών διαφημίσεων/Dynamic display ads“, σε διαφημίσεις “Remarketing” αλλά και σε ειδικά “πειράματα/Experiments” που αποτελούν στρατηγικές βελτιστοποίησης καμπάνιας.  Στην ενότητα που αφορά τα μαθήματα Google Analytics οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στον καθορισμό “Στόχων/Goals” , “Events” για αναλυτική καταγραφή ενεργειών στο site αλλά και σε ειδικά “πειράματα/Experiments”  για επαγγελματική βελτιστοποίηση του website.

Μετά το πέρας των σεμιναρίων Internet Marketing | SEO, Google AdWords, Social Media Marketing, e-mail Marketing και Internet Marketing Advanced Google Adwords, Google Analytics οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να ασχοληθούν επαγγελματικά με την Προώθηση και την αποτελεσματική Διαφήμιση ενός website είτε ως στελέχοι σε εταιρείες είτε ως freelancer.

σεμιναρια-web-design
Διάρκεια: 51 ώρες / 1.5 μήνας

Τα Σεμινάρια Web Design – Κατασκευής & Προώθησης Ιστοσελίδων με Photoshop HTML5, CSS3, SEO απευθύνονται σε όλους όσους επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαφήμιση ιστοσελίδων. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου ο σχεδιασμός των ιστοσελίδων γίνεται με τη χρήση του Adobe Photoshop, η κατασκευή ιστοσελίδων γίνεται με τις γλώσσες προγραμματισμού HTML5 & CSS3 και για την προώθηση των ιστοσελίδων χρησιμοποιούνται τεχνικές SEO (Search Engine Optimization), οι οποίες βοηθούν μία ιστοσελίδα να “ανέβει” όσο πιο ψηλά γίνεται στην κατάταξη των μηχανών αναζήτησης και στη google. Στο τέλος των μαθημάτων γίνεται εκμάθηση του τρόπου που “ανεβάζουμε” ένα website σε ένα server.

Μετά το πέρας του προγράμματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:

Α. Να κατασκευάσουν ολοκληρωμένα Website για προσωπική χρήση, ή για προβολή προϊόντων, υπηρεσιών, επιχειρήσεων, οργανισμών κλπ.

Β. Να εργαστούν ως υπάλληλοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες στον τομέα της Κατασκευής Ιστοσελίδων, αξιοποιώντας τις δεξιότητες που προσφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Διάρκεια: 160 ώρες / 6-μήνες (ακαδημαϊκό εξάμηνο)

Στο  6-μηνο Πιστοποιημένο Σεμινάριο Web Design – Web Development & Internet Marketingγίνεται πλήρης εκμάθηση Κατασκευής Ιστοσελίδων, Προώθησης Ιστοσελίδων & Διαφήμισης Ιστοσελίδων στο Internet  , με χρήση σύγχρονων γραφιστικών προγραμμάτων της Adobe Photoshop & Illustrator και θεμελιωδών web γλωσσών σχεδιασμού HTML 5 & CSS 3. Επιπρόσθετα ο σπουδαστής εκπαιδεύεται στην εγκατάσταση και τη χρήση των πιο δημοφιλών CMS, Joomla & WordPress, με στόχο να κατασκευάζει ολοκληρωμένα δυναμικά Websites αλλά και e-Shop. Το πρόγραμμα επιπλέον περιλαμβάνει τεχνικές Προώθησης Ιστοσελίδας σε μηχανές αναζήτησης (τεχνικές SEO Search Engine Optimization), οι οποίες “οδηγούν” ένα website πιο “ψηλά” στην κατάταξη της google, καθώς και τρόπους προώθησης και διαφήμισης μιας επιχείρησης μέσω των Social Media και άλλων σύγχρονων εργαλείων web διαφήμισης όπως πχ. Google AdWords. Οι σπουδαστές έχοντας παρακολουθήσει το Σεμινάριο Web Design – Web Development & Internet Marketing , μετά το πέρας των μαθημάτων θα έχουν κατασκευάσει τη δική τους Δυναμική Ιστοσελίδα, την οποία θα μάθουν να “ανεβάζουν” σε Online Server στο Διαδίκτυο.