Θεσσαλονίκη - 2310266480 | [email protected]

Σπουδάζετε την πράξη!

Σεμινάριο Internet Marketing Advanced | Google Adwords , Analytics – 2ος κύκλος

ΠΕΡIΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ENOTHTA I

Google AdWords

 

 • Δημιουργία καμπάνιας Search, Display, Video, Shopping*.
 • Διαφημίσεις Gmail
 • Dynamic display ads / Δημιουργία feed
 • Dynamic Search ads
 • Custom Reports
 • Αποτελεσματική χρήση Labels – Filters
 • Βελτιστοποίηση καμπάνιας
 • Remarketing με αναλυτική στόχευση.
 • Αποτελεσματική χρήση της Shared library (budget, bid strategy κ.α.).
 • Conversions και στρατηγική CPA
 • Experiments για βελτιστοποίηση των στατιστικών της καμπάνιας και δοκιμή στρατηγικών
 • Οδηγίες και ύλη για την πιστοποίηση Google adwords

ENOTHTA II

Web Analytics (Google Analytics)

 

 • Αναλυτικές ρυθμίσεις του διαχειριστικού
 • Custom reports και dashboards
 • Φίλτρα για καλύτερη ανάλυση και εύρεση των καλύτερων και χερότερων μετρήσεων
 • Goals – Καθορισμός στόχων
 • eCommerce ανάλυση και ρυθμίσεις.
 • Cross domain tracking
 • Events για αναλυτική καταγραφή ενεργειών στο site
 • Experiments για επαγγελματική βελτιστοποίηση του website.
 • Οδηγίες και ύλη για την πιστοποίηση Google analytics

ENOTHTA  III

Google Tag Manager

 

 • Δημιουργία λογαριασμού
 • Εγκατάσταση και εκμάθηση περιβάλλοντος
 • Δημιουργία event για παρακολούθηση website
 • Δημιουργία κοινού για Remarketing
 • Μελέτη ειδικών tags

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΚΟΠΟΣ

Τα σεμινάρια Google Adwords και Google Analytics Advanced αποσκοπούν στην πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών σχετικά με τα πιο εξειδικευμένα εργαλεία βελτιστοποίησης διαφημιστικής καμπάνιας αλλά και αξιολόγησης αυτής.

Στην ενότητα που καλύπτεται από τα μαθήματα Adwords, oι σπουδαστές εκπαιδεύονται πρακτικά μέσα σε εργαστήρια Η/Υ στην δημιουργία “δυναμικών διαφημίσεων/Dynamic display ads“, σε διαφημίσεις “Remarketing” αλλά και σε ειδικά “πειράματα/Experiments” που αποτελούν στρατηγικές βελτιστοποίησης καμπάνιας.  Στην ενότητα που αφορά τα μαθήματα Google Analytics οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στον καθορισμό “Στόχων/Goals” , “Events” για αναλυτική καταγραφή ενεργειών στο site αλλά και σε ειδικά “πειράματα/Experiments”  για επαγγελματική βελτιστοποίηση του website.

Μετά το πέρας των σεμιναρίων Internet Marketing | SEO, Google AdWords, Social Media Marketing, e-mail Marketing και Internet Marketing Advanced Google Adwords, Google Analytics οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να ασχοληθούν επαγγελματικά με την Προώθηση και την αποτελεσματική Διαφήμιση ενός website είτε ως στελέχοι σε εταιρείες είτε ως freelancer.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το σεμινάριο internet marketing advanced έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και είναι εναρμονισμένο Διεθνή Επαγγελματικά Περιγράμματα κατά ISCO 88.
• Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια του ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία αφορούν στους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.
• Τα τμήματα είναι ολιγομελή, έως 10 ατόμων, και σε κάθε θέση εργασίας αντιστοιχεί ένας Η/Υ.
• Μετά την αποφοίτηση, παρέχεται στήριξη των σπουδαστών όσον αφορά θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Διάρκεια: 20 ώρες
Ωράρια:
ΠΡΩΙΝΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ – ΒΡΑΔΥΝΑ (καθημερινές)
Τμήματα και τα Σαββατοκύριακα (Σάββατα & Κυριακές 10μμ-2μμ)
Κόστος Προγράμματος: Ενδεικτικό Κόστος Συμμετοχής : 240€
Έκπτωση: 20% Έκπτωση στους Σπουδαστές του 1ου κύκλου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει. Η πιστοποίηση είναι σύμφωνη με την άδεια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).

Δηλώστε συμμετοχή

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο

Σχόλια