Θεσσαλονίκη - 2310266480 | [email protected]

Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

Σεμινάρια Κατασκευής e-Shop Joomla | VirtueMart

ΠΕΡIΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ENOTHTA I

Εισαγωγικές Έννοιες Joomla!

 • Περιγραφή/Δομή του Joomla!
 • Δημιουργία τοπικού Web Server
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων
 • Εγκατάσταση του Joomla!
 • FrontEnd (Εμφάνιση Ιστοσελίδας)
 • BackEnd (Περιοχή Διαχείρισης)

ENOTHTA IΙ

Το περιβάλλον Joomla 3!

 • FrontEnd (Εμφάνιση Ιστοσελίδας) – BackEnd (Περιοχή Διαχείρισης)
 • Control Panel (Μενού Site, Users, ACL, Content, Επεξεργαστής Κειμένου, Menus, Components, Extensions)

ENOTHTA IΙΙ

Δημιουργία Ιστοσελίδας!

 • Ρυθμίσεις Ιστοσελίδας
 • Δημιουργία Σύνθετων Μενού
 • Δημιουργία Χρηστών
 • Δημιουργία Άρθρων – Κατηγοριών
 • Παραμετροποίηση Προσθέτων (Templates, Googleχάρτες, Φόρμες Επικοινωνίας, Sitemap, Περιοχή Μελών/Φόρμα Εγγραφής)

ENOTHTA IV

Εισαγωγικές Έννοιες VirtueMart (Ηλεκτρονικό Κατάστημα)

 • Εισαγωγικές Έννοιες
 • Εγκαταστάσεις

ENOTHTA V

Ξενάγηση στο περιβάλλον  VirtueMart (Ηλεκτρονικό Κατάστημα)

 • FrontEnd (Εμφάνιση Ηλεκτρονικού Καταστήματος)
 • BackEnd (Περιοχή Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Καταστήματος)

ENOTHTA VI

Δημιουργία και Διαχείριση Ηλεκτρονικού Καταστήματος

 • Control Panel – Μενού Configuration
 • Control Panel – Μενού Shop
 • Control Panel – Μενού Manufacturers
 • Control Panel – Μενού Products

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΚΟΠΟΣ

Μαθήματα Κατασκευής e-Shop Joomla – VirtueMart

Τα μαθήματα Κατασκευής eShop Joomla – VirtueMart απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με την κατασκευή eShop μέσω του CMS Joomla και του πρόσθετου VirtueMart που το συνοδεύει. Έχουν ως στόχο την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχή κατασκευή & διαχείριση ηλεκτρονικών καταστημάτων (eShop), μέσω του CMS Joomla. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι σπουδαστές ασχολούνται με την κατασκευή του δικού τους eShop μαθαίνοντας να εγκαθιστούν τοπικά στον υπολογιστή (localhost/joomla/administrator) το site τους και στην συνέχεια, μέσω των free joomla templates παραμετροποιούν εικαστικά και λειτουργικά το site. Κατά την κατασκευή του eShop διδάσκεται βήμα προς βήμα ό,τι έχει σχέση με τη δημιουργία προϊόντων και των κατηγοριών τους, την λειτουργία των παραγγελιών, την δημιουργία τρόπων πληρωμής και αποστολής των προϊόντων και γενικότερα όλες οι γνώσεις που απαιτούνται για την κατασκευή και διαχείριση ενός ολοκληρωμένου eShop. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων Joomla – VirtueMart, οι σπουδαστές εργάζονται σε συγκεκριμένο project με στόχο την εκμάθηση της διαδικασίας που απαιτείται για να ανέβει το eshop σε ένα Free Web Hosting Server. Μετά το τέλος του προγράμματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση: Α. Να κατασκευάσουν το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα και να ασχοληθούν με την ολοκληρωμένη διαχείριση και παραμετροποίησή του. Β. Να εργαστούν ως υπάλληλοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες, αξιοποιώντας τις δεξιότητες που προσφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης (π.χ. διαχείριση υπάρχοντος ηλεκτρονικού καταστήματος).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Το σεμινάριο e-shop έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και είναι εναρμονισμένο με Διεθνή Επαγγελματικά Περιγράμματα κατά ISCO 88.

• Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια του ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία αφορούν στους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

• Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών (π.χ. απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ, εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση αλλά και άνεργοι που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας).
Διάρκεια: 24ώρες / 8 μαθήματα x 3ώρες
Ωράρια:
Απογευματινά - Βραδινά
Κόστος Προγράμματος: Το ποσό καταβάλλεται σε δόσεις. 1η Δόση δίδεται με την εγγραφή .
Έκπτωση: Σε Φοιτητές και Ανέργους

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει. Η πιστοποίηση είναι σύμφωνη με την άδεια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).

Δηλώστε συμμετοχή

Eπιλέξτε σεμινάριο (απαραίτητο)


Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο

Το μήνυμά σας