Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

LIVE WEBINAR Adobe After Effects | Video Editing – Animation – Composition

ΠΕΡIΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

To παρακάτω πρόγραμμα σεμιναρίου διεξάγεται στην πλήρη του μορφή είτε δια ζώσης, είτε με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης, με live διδασκαλία από εισηγητές – επαγγελματίες της αγοράς, μέσω on-line πλατφόρμας.

 

ENOTHTA I

Απαραίτητες Γνώσεις

• Χρησιμότητα του After Effect
• Δημιουργία απλού motion graphics video
• Δημιουργία καινούργιου project & composition ρυθμίζοντας επιλογές και ρυθμίσεις του after effect
• Γνωριμία με το περιβάλλον After Effects

 

ENOTHTA II

After Effects για φωτογραφίες

• Animation με keyframes
• Κατηγορίες των keyframes
• Τι είναι το anchor point και πως το χρησιμοποιούμε στο animation
• Anchorpoint και pan behind tool

 

ENOTHTA III

After Effects για γραφικά

• Εισαγωγή γραφικών στοιχείων από άλλα προγράμματα (Photoshop, Illustrator)
• Δημιουργία γραφικών στοιχείων μέσα στο AfterEffects
• Ιεραρχική δομή των compositions χρησιμοποιώντας το ένα composition μέσα στο άλλο
• Motionpath. Τι είναι, πως δημιουργείται και πως το τροποποιούμε.
• Motion path και κατηγορίες των keyframes αυτού: auto bezier, continuous bezier, bezier
• Δημιουργία animation για κείμενο στο After Effects
• Πως αλληλεπιδρούν τα layers της timeline μεταξύ τους: transfer modes, track matte.

 

ENOTHTA IV

After Effects για video

• Background ενός βίντεο με την τεχνική greenscreen.
• Motiontracking: κίνηση σημείων σε ένα βίντεο με στόχο την προσθήκη γραφικών που θα φαίνονται ως μέρος της εικόνας.
• Αλλαγές στην ταχύτητα ενός βίντεο με τη βοήθεια της γραφικής αναπαράστασης της ταχύτητας και επιτάχυνσης.
• Color correction ενός βίντεο. Οι διάφορες προσεγγίσεις και τα αντίστοιχα εφέ.
• Εργαλείο pen (πένα) για δημιουργία κινούμενης μάσκας
Rotoscoping με το pentool

 

ENOTHTA V

After Effects για δημιουργία τρισδιάστατων γραφικών με κίνηση

• Η τρίτη διάσταση στο After Effects μέρος πρώτο. Κάμερα, φώτα και ρυθμίσεις για δημιουργικό έλεγχο
• Η τρίτη διάσταση στο After Effects μέρος δεύτερο. Δημιουργώντας animation στον τρισδιάστατο χώρο.

 

ΤΕΛΙΚΟ PROJECT

Πραγματοποίηση τελικής εργασίας, η οποία περιλαμβάνει το συνδυασμό των τεχνικών που διδάχθηκαν οι εκπαιδευόμενοι.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΚΟΠΟΣ

Μαθήματα After Effects | Video Editing – Animation – Composition   Τα Μαθήματα  Πολλαπλών Οπτικοακουστικών Αρχείων μέσω Adobe After Effects  στοχεύουν στην εξοικείωση των προγραμμάτων δημιουργίας  video animation και ειδικών ψηφιακών video εφέ . Οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται βήμα προς βήμα τις πιο εξειδικευμένες τεχνικές  , κατανοώντας έννοιες και εφαρμόζοντάς τες στην πράξη. Στη συνέχεια  μαθαίνουν να δημιουργούν τρισδιάστατα γραφικά με κίνηση. Τελικός στόχος του σεμιναρίου είναι η δημιουργία ενός  project ,το οποίο περιλαμβάνει  συνδυασμό των τεχνικών που διδάχθηκαν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.   Μετά το τέλος του προγράμματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:   Α. Να εργαστούν ως βιντεογράφος, μοντέρ ή video animator. Β. Να χειρίζονται με ευχέρεια την εργαλειοθήκη της Adobe After Effects και να δημιουργούν  συνδυαστικά τις τεχνικές που διδάχθηκαν. Γ. Να εντάξουν στη δουλειά τους τα κινούμενα γραφικά και τους κινούμενους τίτλους, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τα εργαλεία που προσφέρει το πρόγραμμα Adobe After Effects στη δημιουργία εντυπωσιακών video.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Το σεμινάριο έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και είναι εναρμονισμένο με Διεθνή Επαγγελματικά Περιγράμματα κατά ISCO 88.

• Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια του ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία αφορούν στους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

• Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών (π.χ. απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ, εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση αλλά και άνεργοι που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας).
Διάρκεια: 40 ώρες | κάθε ώρα εκπαίδευσης αποτελείται από 50 λεπτά
Ωράρια:
Απογευματινά - Βραδινά
Κόστος Προγράμματος: Αρχική Τιμή: 440€ | Δυνατότητα αποπληρωμής σε 2 ισόποσες δόσεις – 1η δόση προκαταβολή με την εγγραφή, 2η δόση στα μισά του προγράμματος
Έκπτωση: Έκπτωση 10% για Φοιτητές & Ανέργους | Τιμή 395 Ευρώ – Δυνατότητα Πληρωμής σε 2 δόσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει. Η πιστοποίηση είναι σύμφωνη με την άδεια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).Δηλώστε συμμετοχή

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας